Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Командировки в страната и чужбина
Издателство Сиби
2,60 лв.
КУПИ

Съдържание:
1. Наредба за командировките в страната
2. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Списък на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 НСКСЧ и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери
Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари
Командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни и специални средства
Командировъчни пари на екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на "Авиоотряд 28"
Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме
Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав