Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Административен процес Обща част
Добри Димитров
Издателство СИЕЛА
16,00 лв.
КУПИ

От предишното седмо издание на книгата се обособиха три части - обща част, специална част на положителния и наказателния административни процеси по общата клауза, и специална част на положителния и наказателния административни процеси по специалната клауза. По този начин се избягва големия обем на един учебник с неговите предишни три части.
Съдържанието на общата част поначало запазва структурата си, освен добавената лекция за споразумението в административния положителен процес. То по необходимост е променено, предвид извърщените дълбоки и качествени реформи в правната уредба на положителния административен процес, с приемането на Административнопроцесуалния кодекс.