Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Административно-процесуален кодекс
Издателство СИЕЛА
5,50 лв.
КУПИ

 

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКОН ЗА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Закон за ограничаване наадминистративното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди