Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс за социално осигуряване
Издателство Сиби
7,50 лв.
КУПИ

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г. в частта, уреждаща разпределението на осигурителните вноски по фондовете на ДОО, минималния и максималния размер на осигурителния доход, обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете и др. Включен е и Законът за Комисията за финансов надзор по повод упражнявания надзор върху дейността на дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, и на управляваните от тях фондове.