Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Административно-процесуален кодекс
Издателство Солотон
4,90 лв.
КУПИ

Сборник нормативи

Административнопроцесуален кодекс

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Наредба за общите правила за организация на административното обслужване