Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конституиране на представителното управление в България
Пламен Киров
Издателство СИЕЛА
25,00 лв.
КУПИ
Книгата е предназначена за юристи, както и за всеки, който се интересува от правните средства за рационализиране на съвременната представителна демокрация и предизвикателствата, пред които тя е изправена.

Изследването представлява опит за формулиране на конституционния фундамент на съвременното представително управление. В него са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на политическото представителство, изследвани са неговата същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Самостоятелно внимание е отделено на различните конституционни модели на избирателни системи, партийни системи и представителни събрания. Разгледани са историята, действащата правна уредба и актуалният дебат за представителното управление в България.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. ИЗБИРАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Демократичните принципи на избирателните системи

Избирателните системи и техните следствия

Избирателната система в България

ГЛАВА ВТОРА. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Динамичните фактори на политическата система

Взаимодействието между избирателни и партийни системи

Политическите партии в България

ГЛАВА ТРЕТА. ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ

Моделът на представително управление в България

Политическите представители

Формиране на правителството

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ