Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Относно авторските права на архитектите-проектанти
Георги Саракинов
Издателство Труд и право
6,00 лв.
КУПИ

Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, свързани с авторските права на архитектите-проектанти.

- Какъв е обектът на авторскоправна закрила при архитектите-проектанти?
- Кой е субектът на авторското право върху произведенията на архитектурата?
- Какви права имат архитектите-проектанти по ЗАПСП?
- Какво става с авторските права върху проекти и обекти, създадени преди 1993 г.?
- Въпроси на авторското право в договорните отношения между инвеститорите и архитектите-проектанти.
- Как стои въпросът с авторското право върху преработки на произведения на архитектурата?
- Как се постъпва, когато собственик на сграда желае да я преустрои /реконструира/?
- Авторското право на архитектите-проектанти и законодателството, регламентиращо възлагането на обществени поръчки.
- Какво означава колективно управление на права на архитектите-проектанти и има ли условия за такова управление у нас. Ако  отговорът е да, как следва да се извършва това управление?

В приложение са публикувани текстовете от Закона за авторското право и сродните му права, засягащи правата на архитектите-проектанти и взаимоотношенията им с инвеститорите. Разработени са и примерни клаузи в договорите за инвестиционно проектиране, отнасящи се до авторското право.

Автор на книгата е д-р Георги Саракинов – водещ и всепризнат специалист по материята на авторското право.