Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за устройството на територията.
Издателство Сиела
7,00 лв.
КУПИ
Сборник нормативни актове. С предишните редакции на текстовете.

Съдържание:

 

. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

. Библиография