Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Административен процес - Сборник нормативни актове
проф. К. Лазаров
Издателство СИЕЛА
5,50 лв.
КУПИ

Успехът на първото издание наложи публикуването на настоящото второ, преработено и допълнено издание.

Съдържание:

 

. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

. ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (извлечение)

. УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И     АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

.  ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

. ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО