Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Liber Amicorum
Екатерина Матеева, Иван Русчев
Издателство Фенея
20,00 лв.
КУПИ

Сборник в чест на Проф. д-р Огнян Герджиков и Проф д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им

Герджиков, Огнян Стефанов - Животописни бележки и библиография
Стамболиев, Огнян Христов - Животописни бележки и библиография
Приложим ли е института на "договарянето сам със себе си" при органното представителство
Вноски в търговски дружества
Общ сравнителноправен поглед върху основните типове имущественобрачни режими в съвременността
Индивидуализация на задължението, което се погасява чрез даване вместо изпълнение
Обжалваемост на определенията, постановявани от върховния касационен съд
Относителната нищожност по чл. 646, ал. 2, т. 1 Т3 на изпълнението на парично задължение на длъжника, възникнало преди откриването на производството по несъстоятелност във връзка с въпросите за процесуалната легитимация за предявяване на осъдителния иск за връщане на сумата, дадена по това изпълнение, и правната квалификация на този иск
Още веднъж за съотношението между договорна и деликатна отговорност и обезщетяването на неимуществени вреди
Право на част от приходите и право на част от печалбата на съдружника в адвокатско дружество
Изключването на потребителските продажби от приложеното поле на конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки
Осиновяване без съгласие от родителя
За фактическия състав на придобивната давност (по повод ТР № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС)