Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Дружества със специална инвестиционна цел
Виктор Токушев
Издателство Сиби
16,00 лв.
КУПИ

"Дружества със специална инвестиционна цел" съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.

В "Дружества със специална инвестиционна цел" са разгледани изискванията към учредяването и лицензирането на такива дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдени са основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата, отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества, банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършване на инвестиции.
При анализирането на поставените теоретични въпроси е търсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката на Комисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани с дейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционна цел.