Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Взаимодействие между европейското и българското административно право + CD
Проф. д-р Иван Тодоров, Росица Балтаджиева
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ

"Взаимодействие между европейското и българското административно право" има оригинално предимство- диск, на който ще намерите книгата в електронен вариант, позволяващ бързото и интуитивно търсене. При това цитираните решения и нормативни актове са маркирани и при кликване върху тях излиза текстът на съответното решение или нормативен акт.

Днес в много случаи правоприлагането е невъзможно, ако не се отчита влиянието на актовете на европейските, а дори и на глобалните изпълнителни и правораздавателни органи. Отмяна и възобновяване на административни производства и административни дела може да се иска при неправилно прилагане на правото на Европейския съюз, установено от Съда на Европейския съюз. Все още българското административно право не е окончателно изчистено от несъответствия с европейското административно право и с практиката на Съда на Европейския съюз.