Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Административният договор - Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти
Памела Бучкова
Издателство Фенея
14,00 лв.
КУПИ

Изложението в настоящата книга представлява проучване и анализ на понятието административен договор.

Изложението в настоящата книга представлява проучване и анализ на понятието административен договор.
Главна цел на предложения анализ се явява изясняването на правната същност на административния договор и обосноваването на позицията, че този договор следва да бъде признат като самостоятелна форма на управленска дейност на администрацията, която дейност се реализира с цел задоволяване на потребности от обществен интерес. С признаването му в теорията и нормотворчеството, административният договор ще престане да съществува единствено като плод на абстрактна теоретична конструкция.