Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Облигационно право
Методи Марков
Издателство Сиби
12,90 лв.
КУПИ

Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Изданието служи за бърз преговор на материята и дава възможност за лесно ориентиране в основната структура на дисциплината.

Промените и допълненията в седмото издание отразяват основно новите положения в областта на потребителската защита. Причината са последните изменения в Закона за защита на потребителите и приемането на нов Закон за потребителския кредит. Отразени са и оригиналните позиции на автори на новоизлезли публикации по съответните теми.

Съдържанието е съобразено с конспектите за изпита по облигационно право от всички юридически факултети в страната, но би могло да бъде от полза и на практикуващите юристи, тъй като в него могат да бъдат открити синтезирани освен научни становища, и съдебна практика и подробна тематична библиография.