Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра
Валентина Бакалова, Игор Янкулов
Издателство Труд и право
36,00 лв.
КУПИ

Съдържание:

предназначение и начин на ползване на поземлените имоти;кадастърът като основа на устройственото планиране;изработване и съдържание на кадастралната карта и кадастралния    регистър;изработване и изменение на подробния устройствен план;вещноправни аспекти на прилагането на подробните устройствени планове.   

Издание в две части: книга + CD.

Книга:
- приложен коментар и разяснения;
- решения на практически казуси;
- графични приложения.

CD:
- нормативна уредба;
- графични приложения.