Кои сме ние, американците, отдалечени на 5000 хиляди мили, че да казваме на общности, народи и зараждащи се нации в Европа дали могат да образуват нова държава, за да запазят националните си идентичности?
03 август
178
1На 19 юли Кнесетът гласува промени в Конституцията. Бе обявено, че Израел е и ще бъде, сега и завинаги, национална държава и национален дом на еврейския народ, а ивритът е единствения държавен език. Това предизвика яростните реакции не...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Идеи за промени в Кодекса на труда, с които да се ограничат злоупотребите при трудовите правоотношения
02 август
291Увод В последно време доста "нашумяха" договорите за гражданско дружество. Все по – често ФЛ, ТД, държавни и общински предприятия (публични търговци) и др. ЮЛ започнаха да обединяват своята дейност за постигането на една обща...

Правно мнение по конституционното дело за Истанбулската конвенция
Считам за неудачно и неприемливо да се разясняват особеностите на нестандартния пол сред малолетни и непълнолетни и те да откриват за себе си едва ли не някаква алтернатива
31 юли
755
3На 27 юли 2018 г. Конституционният съд на Република България прие историческо решение, според което т.нар. Истанбулска конвенция противоречи на Конституцията. На вниманието на 12-те конституционни съдии при взимането на решението...

Правно мнение по конституционното дело за Истанбулската конвенция
Полът на всеки човек е определен на генетично ниво и е един и същ от раждането до смъртта и не може да се променя, нито от обществени стереотипи, нито от държавни регулации
30 юли
536
2На 27 юли 2018 г. Конституционният съд на Република България прие историческо решение, според което т.нар. Истанбулска конвенция противоречи на Конституцията. На вниманието на 12-те конституционни съдии при взимането на решението са...

По решението за Истанбулската конвенция
Една от стратегическите цели на неолибералния глобализъм е заличаването на националната държава, размиването на основни спояващи националните общности фактори като етнос, религия, традиции
29 юли
181
3Решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция е победа на конституционните ценности и правото над правния волунтаризъм и политическата целесъобразност. Чест прави на българския Конституционен съд, че не се поддаде на...

Българските граждани вече разбраха, че има магистрати, които не се занимават с право, а с политика и обслужване на политически интереси
24 юли
485
4Помним добре как в близкото минало недоволните от другарите си комунистически активисти пишеха донос след донос до Комсомола, Партията, Държавна сигурност или чак до Съветския съюз. Днес, очевидно, техните наследници демонстрират добро...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
При вещното право носителят му има субективно право - този, който има право на ползване се ползва от правомощията ползване и владение (квазивладение). Докато при владението като факт, едно лице не притежава дадено вещно право, но фактически упражнява власт върху вещ, която се покрива със съдържанието на някое вещно право
23 юли
523
2Въведение Дискусиите, свързани с владението, винаги са пораждали редица въпроси. Владението е един фундаментален проблем, които е бил повод за изследване от преди и в течение на две хиляди години. В римското общество още той е...

Твърдението, че определени тенденции, идващи отвън, са неизбежни, въпреки преобладаващото отрицателно мнение на българските граждани, противоречи на основни демократични принципи
21 юли
15УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,  На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и във връзка с Определение на Конституционния съд от...

Въвличайки Европейската комисия в одиозен комплот
В Берлемон вече ще могат да си отговорят и на истински важния въпрос – защо в България няма ефективни присъди за корупция?
20 юли
8В одиозен комплот замесиха Европейската комисия укриващият се от българските правоохранителни институции фараон Цветан Василев и собствената му дъщеря – Радосвета. Благодарение на финансовите ресурси от източената Корпоративна търговска...

Морал (на латински – moralitas) – тълкува се като разграничаване на намерения, решения и действия между такива, които са добри и правилни и такива, които обществото възприема като лоши и грешни
17 юли
23Морал (на латински – moralitas) – тълкува се като разграничаване на намерения, решения и действия между такива, които са добри и правилни и такива, които обществото възприема като лоши и грешни. Mалко повече от месец трябваше на...