Твърдението, че определени тенденции, идващи отвън, са неизбежни, въпреки преобладаващото отрицателно мнение на българските граждани, противоречи на основни демократични принципи
21 юли
15УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,  На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и във връзка с Определение на Конституционния съд от...

Въвличайки Европейската комисия в одиозен комплот
В Берлемон вече ще могат да си отговорят и на истински важния въпрос – защо в България няма ефективни присъди за корупция?
20 юли
8В одиозен комплот замесиха Европейската комисия укриващият се от българските правоохранителни институции фараон Цветан Василев и собствената му дъщеря – Радосвета. Благодарение на финансовите ресурси от източената Корпоративна търговска...

Морал (на латински – moralitas) – тълкува се като разграничаване на намерения, решения и действия между такива, които са добри и правилни и такива, които обществото възприема като лоши и грешни
17 юли
23Морал (на латински – moralitas) – тълкува се като разграничаване на намерения, решения и действия между такива, които са добри и правилни и такива, които обществото възприема като лоши и грешни. Mалко повече от месец трябваше на...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Лаконичната законова уредба на договора е породила два съществени дискусионни момента
16 юли
369Въведение Обект на анализ в настоящия доклад е договорът в полза на трето лице (ДПТЛ), уреден в чл. 22 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Причината, поради  която трябва да се отдели внимание на тази тема се корени в...

Налице е безпрецедентен натиск върху България да ратифицира документа
Опитите да се повлияе върху КС днес напомнят практиката на тоталитаризма. Не се подбират нито медийни прийоми, нито тематични аргументи, нито форми на апологетика
15 юли
710
12Няколко дни, преди обявеното за 17.07.2018 г. заседание на Конституционния съд на България по конст.д.№3/2018г. за конституционността на Истанбулската конвенция на 17.07.2018 г., ЛГБТИ общността в България премина в безапелационна...

700 000 юристи ще учат право на ЕС
13 юли
431Европейският съюз е общност, основана на ценности като човешки и граждански права и върховенство на закона. За да преобладават тези ценности, се нуждаем от силно, независимо и ефективно правосъдие, основано на много добро познаване на...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Темата за изпълнителния процес винаги е деликатна и изключително актуална, тъй като чрез него се пристъпва към изпълнение върху имуществото на едно лице – длъжник по материалното правоотношение, за да се осъществи неудовлетвореното притезание на насрещната страна по това правоотношение – кредитора
09 юли
659Все повече юристи смятат, че в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) има доста неразрешени проблеми и неясноти, които на места водят дори до абсурдност в практиката. Така през десетгодишния период на действие на новия ГПК едва сега се...

Българското гей-лоби в политиката, съдебната система и медиите излиза на показ
Как съдия от ССБ побърза да отвори вратата за легализиране на гей браковете и у нас
06 юли
22Още когато стана известно решението на Съда на Европейския съюз, според което дори и държава член на Общността да не допуска сключването на еднополовите бракове, то тя не може да отказва пребиваване на еднополови семейства, сключили...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Този иск има само подготвителен характер и не признава никакви права на кредитора, освен правото да не зачита последиците на увреждащата го сделка
02 юли
628Настоящото изложение има за цел да разгледа някои специфики при прилагането на два от най-важните институти на обезпечителното право, които намират широко приложение в отношенията между кредиторите и техните неплатежоспособни длъжници....

Адвокат Марин Марковски:
Няма пречка в изключителни случаи да се приеме, че фалшивата новина, която е обмислена, представлява престъпление и трябва да се потърси отговорност по Наказателния кодекс, смята юристът
27 юни
142
6Държавата трябва да създаде специален закон срещу фалшивите новини. Това коментира за БГНЕС адвокат Марин Марковски. "Този закон трябва да бъде подчинен и на принципа, че всяко действие, което има сериозни обществени последици за...