Женя Димитрова е член на КАК и единствен специалист по търговско право в състава, което заплашва Комисията с блокаж
07 ноември
604
3Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа на съдия Женя Димитрова от Варненския окръжен съд и член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия да удължи договора й за наем на ведомствено жилище от фонда на...

Олга Керелска и Атанаска Дишева настояха да не се съкращават щатове в РС-Тутракан, тъй като натовареността му нараствала
07 ноември
741
7Трансформация на съдийски щатове от четири районни съдилища в страната в Софийския районен съд (СРС) предизвика спор в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Става дума за одобреното от Съдийската коелгия на ВСС преместване на...

След решение на ВАС, настоящият титуляр на поста Радослав Димов трябва да встъпи в длъжност като апелативен прокурор на София
07 ноември
796Прокурор Невена Зартова – настоящ заместник районен прокурор на София – поема временното ръководство на Софийската районна прокуратура. Решението бе взето от Проркурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в сряда, след като на...

Членовете на комисиите ще се избират за срок от две години със заповед на съответния административен ръководител
06 ноември
903
2Помощни комисии ще помагат на административните ръководители на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура да решат кои магистрати и съдебни служители заслужават бонус и в какъв размер. Това стана ясно на...

Констатация на ИВСС
Производството е било спряно за 14 години, 3 месеца и 17 дни, през които от 1992 г. е било водено преюдициално дело в Софийски районен съд
06 ноември
350
3Гражданско дело, образувано пред СРС през април 1993 г. по искове за възстановяване на запазена част от наследство с правно основание чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството, е продължило 25 години, 11 месеца и 26 дни. Делото е...

С подкрепата на девет от членовете на Прокурорската колегия
Опонентът му Радослав Лазаров получи само два гласа в своя подкрепа
06 ноември
635
1Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра нов административен ръководител на Окръжна прокуратура-Варна. Това е Красимир Конов, който досега бе заместник-окръжен прокурор на Варна и изпълняващ функциите административен...

14 дни е срокът за издигане на кандидати в парламента
06 ноември
506В първия си работен ден след ваканцията заради местните избори парламентът прие процедурни правила за избор на председател и членове Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)....

Предлаганата допълнително промяна отново показва конюнктурното отношение към проблемите на съдебната система и тенденциозно несъобразяване със становището на върховните съдии за изменения в устройствения ú закон, смятат върховните съдии
05 ноември
15Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) прие становище относно предложението за изменение в приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), което касае въвеждането на т.нар....

Съдът на Европейския съюз:
Изразяват се съмнения, че установената система може да е била предназначена да позволи на министъра да отстрани по политически или личностни подбуди определени групи от съдии при навършена пенсионна възраст
05 ноември
299Второ осъдително решение постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по въпроси, свързани с пенсионирането на полските магистрати, след като в края на юни т.г. Съдът в Люксембург постанови, че намаляването на пенсионната възраст на...

Становище на Асоциацията на прокурорите:
Възразяваме срещу опитите на някои среди да изместят дебата за качествата на кандидата от професионалните и законови критерии в посока на недостойна компроматна кампания, политическо опошляване и инспириран уличен натиск, пишат от организацията
05 ноември
453
10Асоциацията на прокурорите в България излезе със становище относно провелия се избор на следващ главен прокурор. В него от организацията осъждат опитите за политически натиск върху процедурата и изместването на дебата от основната важна...