23 СЕПТЕМВРИ
Христофор Кондев

председател на Адвокатска колегия - Бургас

проф. Орлин Борисов

доктор на юридическите науки