22 ОКТОМВРИ
Галина Савова

съдия във ВАС

Сабрие Сапунджиева
Сабрие Сапунджиева

юрист, член на Комисията за защита от дискриминация, бивш зам.-министър на правосъдието

Станислав Тонов

член на Висшия адвокатски съвет