19 ФЕВРУАРИ
Маргарита Георгиева

съдия във ВКС 

Добринка Гърневска

адвокат, резервен член на Висшия адвокатски съвет

Драгомир Димов

адвокат, член на Висш контролен съвет на ВАдС