23 СЕПТЕМВРИ
Ася Асенова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Христофор Кондев

председател на Адвокатска колегия - Бургас

проф. Орлин Борисов

доктор на юридическите науки