01 НОЕМВРИ
Игнат Георгиев
Игнат Георгиев

Инспектор в ИВСС

Албена Вутова
Албена Вутова

апелативен прокурор на София

02 НОЕМВРИ
Калин Софиянски

прокурор във ВКП

03 НОЕМВРИ
Владимир Йорданов

прокурор във ВАП

Огнян Евгениев

председател на АдмС Монтана

04 НОЕМВРИ
Ерик Василев

съдия във ВКС

Маруся Миндилева

прокурор във ВАП

05 НОЕМВРИ
Албена Радославова

съдия във ВАС

Мартин Аврамов

съдия във ВАС

Димитър Димитров
Димитър Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

гл.ас. Ива Пушкарова

преподавател

06 НОЕМВРИ
Павлина Найденова

съдия във ВАС

Радосвет Андреев

прокурор във ВКП

Ралица Негенцова
Ралица Негенцова

председател на Висшия адвокатски съвет

проф. Лъчезар Дачев
проф. Лъчезар Дачев

преподавател

07 НОЕМВРИ
Емил Владимиров

прокурор във ВКП

Марин Арсов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

08 НОЕМВРИ
Любка Гелкова

съдия във ВКС

Добринка Симеонова

съдия във ВАС

Калина Серафимова

прокурор във ВКП

Емилиян Арнаудов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

09 НОЕМВРИ
Денчо Денчев

член на Контролния съвет на Нотариалната камара

Румен Георгиев
Румен Георгиев

бивш член на ВСС

Юлиана Кацарова-Чорбаджиева

прокурор във ВКП

Елга Цонева
Елга Цонева

председател на АдмС Русе

Лазар Мичев

председател на ОС-Разград

11 НОЕМВРИ
Диана Гърбатова

съдия във ВАС

Рая Димова

прокурор във ВАП

Таня Евтимова
Таня Евтимова

председател на АдмС Бургас

12 НОЕМВРИ
Красимир Георгиев
Красимир Георгиев

председател на ОС Стара Загора

Дичо Атанасов

окръжен прокурор - Стара Загора

14 НОЕМВРИ
Юлия Ковачева
Юлия Ковачева

бивш член на ВСС

Димитър Димитров

прокурор във ВКП

15 НОЕМВРИ
Йорданка Вандова
Йорданка Вандова

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

16 НОЕМВРИ
Ани Велкова

Съдружник в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

17 НОЕМВРИ
Милена Беремска

прокурор във ВАП

Магдалина Иванова
Магдалина Иванова

председател на АС-Пловдив 

18 НОЕМВРИ
Цанка Цанкова
Цанка Цанкова

конституционен съдия 

19 НОЕМВРИ
Соня Янкулова
Соня Янкулова

съдия във ВАС

Красимир Кънчев

съдия във ВАС

20 НОЕМВРИ
Борислава Стоянова

прокурор във ВКП

21 НОЕМВРИ
Валери Първанов
Валери Първанов

прокурор във ВКП

22 НОЕМВРИ
Благовеста Липчева

съдия във ВАС

Виктор Токушев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

23 НОЕМВРИ
Бисерка Цанева

съдия във ВАС

24 НОЕМВРИ
Славка Славова

прокурор във ВКП

Бойко Ботев

адвокат, резервен член на ВАдвС 

25 НОЕМВРИ
Маргарита Димова

съдия във ВКС

Димитър Илковски

член на ВАдвС

26 НОЕМВРИ
Диана Танева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

27 НОЕМВРИ
Каролина Хлебарова-Кирова

прокурор във ВКП

проф. д-р Кино Лазаров
проф. д-р Кино Лазаров

преподавател

28 НОЕМВРИ
Валя Рушанова

съдия във ВКС

Даниела Костова
Даниела Костова

бивш член на ВСС

Красимир Ангелов

прокурор във ВАП

проф. Цветан Сивков
проф. Цветан Сивков

преподавател

29 НОЕМВРИ
Алинка Паралюзова

член на Контролния съвет на Нотариалната камара

Пенка Богданова
Пенка Богданова

заместник-главен прокурор 

Мими Фурнаджиева
Мими Фурнаджиева

съдия във ВКС

Грета Петрова

член на ВАдвС

30 НОЕМВРИ
Николина Ангелкова
Николина Ангелкова

министър на туризма