01 ФЕВРУАРИ
Галина Тонева
Галина Тонева

съдия във ВКС

Георги Петров
Георги Петров

съдия в АдмС - Пазарджик

03 ФЕВРУАРИ
Емануела Балевска

съдия във ВКС 

Николай Гунчев
Николай Гунчев

съдия във ВАС 

04 ФЕВРУАРИ
Христина Михова

съдия във ВКС

Вергиния Мичева-Русева
Вергиния Мичева-Русева

съдия

Сава Петров

прокурор във ВКП 

Лъчезар Таков
Лъчезар Таков

адвокат

05 ФЕВРУАРИ
Севдалин Мавров
Севдалин Мавров

член на ВСС 

06 ФЕВРУАРИ
Македонка Поповска

прокурор във ВАП 

Мариана Шотева
Мариана Шотева

председател на АдмС Пазарджик 

Маруся Николова

окръжен прокурор на Видин

Анелия Динова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

Васил Павлов

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

07 ФЕВРУАРИ
Никола Невенчин

прокурор във ВАП 

08 ФЕВРУАРИ
Божидар Качуров

прокурор във ВКП

09 ФЕВРУАРИ
Любка Андонова

съдия във ВКС

Евелина Стоянова

съдия във ВКС 

Деница Вълкова
Деница Вълкова

Председател на Апелативен съд-Бургас

Генади Георгиев
Генади Георгиев

Инспектор в ИВСС

Вяра Янева

нотариус, член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

10 ФЕВРУАРИ
Николай Беров
Николай Беров

адвокат

12 ФЕВРУАРИ
Павлина Панова
Павлина Панова

зам.-председател на ВКС 

Марио Василев

прокурор във ВКП

Марио Топчийски

адвокат, член на ВАдвС

Румен Люцканов

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

Ивайло Иванов

член на Съвета на нотариусите

13 ФЕВРУАРИ
Калина Чапкънова
Калина Чапкънова

член на ВСС

14 ФЕВРУАРИ
Стефка Стоева
Стефка Стоева

конституционен съдия 

Славчо Атанасов
Славчо Атанасов

депутат

Мариника Чернева

съдия във ВАС 

Мария Нейкова
Мария Нейкова

Инспектор в ИВСС

15 ФЕВРУАРИ
Пламен Стоев

съдия във ВКС 

Виктория Пенкова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

17 ФЕВРУАРИ
Искра Чобанова-Димова

прокурор във ВКП 

Милен Бъзински

Частен съдебен изпълнител

18 ФЕВРУАРИ
Георги Ангелов
Георги Ангелов

конституционен съдия 

Светлозар Йорданов

председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

19 ФЕВРУАРИ
Маргарита Георгиева

съдия във ВКС 

Добринка Гърневска

адвокат, председател на Висшия дисциплинарен съд към Висшия адвокатски съвет

Драгомир Димов

адвокат, председател на Висш контролен съвет на ВАдС

20 ФЕВРУАРИ
Емил Димитров-Ревизоро
Емил Димитров-Ревизоро

депутат

Галина Карагьозова
Галина Карагьозова

бивш член на ВСС

Светлана Борисова

съдия във ВАС 

Александра Дойчинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Шонхер"

Лидия Атанасова

адвокат, резервен член на ВАдвС

21 ФЕВРУАРИ
Димитър Фикиин
Димитър Фикиин

Председател на Военно-апелативния съд

проф. Емилия Друмева
проф. Емилия Друмева

секретар по правни въпроси на президента Румен Радев, бивш конституционен съдия

Мариана Борисова-Тодорова

прокурор във ВКП 

Веселин Стоев
Веселин Стоев

Ръководител на Военно-апелативна прокуратура

Владимира Янева

бивш председател на СГС 

Людмил Рангелов
Людмил Рангелов

адвокат

Димитър Танев
Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите

22 ФЕВРУАРИ
Емилия Маскръчка-Велчева

прокурор във ВАП 

Георги Спасов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

Георги Събев
Георги Събев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Събев и партньори"

23 ФЕВРУАРИ
Емил Делчев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Делчев и партньори"

24 ФЕВРУАРИ
Галатея Ханджиева

председател на ОС-Добрич 

Елена Николова-Стоилова

председател на ОС-Перник 

25 ФЕВРУАРИ
Петър Китанов
Петър Китанов

адвокат

26 ФЕВРУАРИ
Мария Шишкова
Мария Шишкова

заместник-главен прокурор 

Ваня Пунева

съдия във ВАС 

Гроздан Добрев

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

27 ФЕВРУАРИ
Димитър Гочев
Димитър Гочев

бивш конституционен съдия 

Проф. д-р Дарина Зиновиева
Проф. д-р Дарина Зиновиева

Преподавател по административно и медицинско право в Юридическия Факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

28 ФЕВРУАРИ
Стоил Сотиров
Стоил Сотиров

съдия във ВКС