Водеща новина
Опит за (авто)портрет
Когато вляза в кабинета си, обикновено се хващам за главата – пред мен е море от сини (несъстоятелности), зелени (граждански и въззивни граждански дела) и оранжеви (търговски дела) папки. Става ми лошо, завива ми се свят. Ами сега?! Что делать?!
26 юни
148
Новите попълнения в системата са назначени считано от 1 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи 43-ма младши прокурори и младши следователи, който са спечелили конкурсите, обявени през 2017 и 2018 година и са преминали успешно обучението си в Националния институт по...

Председателят Алексей Трифонов е получил подкрепа от Общото събрание
26 юни
298
Райна Стефанова ще поеме Търговско отделения, Стела Кацарова - Гражданско - въззивни състави, Стефан Кюркчиев - Гражданско отделение, а Руси Алексиев ще ръководи наказателните съдии

Общото събрание на Софийски градски съд (СГС) е изразило положително становище към предложението на председателя на съда Алексей Трифонов да бъдат назначени четирима негови заместници.    От публикация на...

В следващите 4 дни
26 юни
44
В събота институцията ще работи извънредно от 09 до 15.30 часа

Предвид изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Агенцията по вписванията (АВ) ще работи извънредно с цел улесняване...

Прецедент
26 юни
311
Четири места за прокурори и четири за следователи в обвинението ще бъдат трансформирани и разпределени между окръжните прокуратури в страната

Изненадващ прецедент бе поставен за обсъждане пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) на заседанието й в сряда. Административният ръководител на Военно-окръжна прокуратура в София Емил Ангелов е поискал не увеличаване...

Главният прокурор:
26 юни
150
Разследванията за евентуални данъчни престъпления по "Апартаментгейт" продължават, съобщи Сотир Цацаров

Два дни след като стана явно, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) не е открила конфликт на интереси при проверките, които извърши за закупуването на евтини...

Депутат към Лозан Панов:
26 юни
444
"Съдия № 1" за пореден път атакува военното правосъдие, прокуратурата и законодателя при отчитането на дейността на ВКС и на съдилищата за миналата година

Народното събрание изслушва докладите на Висшия съдебен съвет (ВСС), "тримата големи" в съдебната система и Инспектората към кадровия орган за дейността на институциите през 2018 година. Депутатите приеха докладите на ВСС и на...

Най-важното
Съдийската колегия на ВСС намери начин да потуши скандалите между благоевградските магистрати
25 юни
Член на ВСС за бившата съдийка Люба Петрова:
25 юни
Докато е обект на висящо производство за неплатени 16 000 лв. данъчни задължения
25 юни
523
Според анализ на Комисията по натовареност в Съдийската колегия на ВСС:
25 юни
726
Бонка Йонкова

съдия във ВКС 

Ася Петрова
Ася Петрова

заместник-главен прокурор 

Александър Мумджиев
Александър Мумджиев

Инспектор в ИВСС