ЕК отива на съд заради финансиране на деинституционализацията в България
Три организации за права на хората с увреждания започнаха съдебно производство
ЕК отива на съд заради финансиране на деинституционализацията в България

За първи път в Съда на ЕС се предявява съдебен иск към ЕК по социален казус. Три организации за права на хората с увреждания започнаха съдебно производство срещу Европейската комисия поради отказ да спре финансирането на институции за хора с увреждания, съобщи БНР. Дело T-613/19 е заведено пред Съда на Европейския Съюз в Люксембург и оспорва решението на Европейската комисия да не спира финансирането от ЕС на България.

Още през февруари трите организации: Европейската мрежа за независим живот, фондация Validity и Център за независим живот призоваха българското правителство незабавно да спре програма, насочваща средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за изграждане на голям брой институции за хора с увреждания и възрастни хора.

Въпреки заявения от България ангажимент за деинституционализация тази инвестиция само заменя големите институции с по-малки, без да решава дискриминацията, социалното изключване и сегрегацията на тези групи. Причината за съдебния иск: продължаващото финансиране на инициативи, водещи до сегрегация на хора с увреждания в България.

Проблемното финансиране е безвъзмездно и е по процедура BG16RFOP001-5.002 "Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж". То възлиза на 18 млн. евро, които ще бъдат използвани за изграждане, обновяване, обзавеждане и оборудване на 6 дневни центъра и 68 групови дома за възрастни хора и хора с увреждания, с психични, интелектуални затруднения и с деменция.

До 2010 г. в България имаше 137 институции за деца, от които 23 бяха  Домове за медицински и социални грижи за деца (ДМСГД) - от 0 до 3 години, а останалите бяха домове за деца с физически, психически иумствени увреждания, също и домове за деца, лишени от родителска грижа. През 2009 г. общият брой деца в институции беше 7 587.

В началото на "деинституционализацията" бяха затворени всички домове за деца с увреждания и 8 ДМСГД. Всички институции за деца в България трябваше да бъдат затворени до 01.06.2016 г., но това не се случи.

Втората фаза на деинституционализацията започна през 2017 г. Тя цели затварянето на всички домове за деца, лишени от родителски грижи и останалите 15 дома за деца до 3 г., където са настанени децата с най-тежки множествени увреждания.

"Визията за деинституционализация на децата в България" предвижда закриването на всички институции за деца до 2025 г.

Предвиждат се следните нови услуги:

16 нови дневни центрове за деца с множествени увреждания,

27 нови дневни центрове за деца с увреждания и техните семейства,

28 преходни жилища за деца от 15 г. до 18 г.,

17 наблюдавани жилища,

83 ЦНСТ за 830 потребители,

плюс нови услуги за превенция и работа с родителите.

Според доклади на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане деинституционализацията на децата е успешна в България. Експерти от международната организация Disability Rights International ("Интернационал за правата на хората с увреждания") анализираха резултатите от деинституционализацията у нас, установиха, че тя се извършва погрешно и представиха в доклад фрапиращи нередности в новите домове. 

В Парламента през последните седмици бяха внесени три различни законопроекта с поправки в Закона за социалните услуги. По тях в момента се прави проучване от общински експерти по социални дейности и членове на Постоянната комисия по труда и социалната политика. Предстои да стане ясно какво ще стане с новия Закон за социалните услуги, който включва и деинституционализацията – както на деца, така и на възрастни.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно