Вместо атестация
Дисциплинарен състав разобличи Методи Лалов преди освобождаването му от съдебната система
Съдията е предложен за "понижаване в ранг за срок от 1 година" за множество допуснати нарушения, докато е ръководил СРС, сред които и неспазване случайното разпределение на делата, както и със "забележка" за унижение на служителка
Дисциплинарен състав разобличи Методи Лалов преди освобождаването му от съдебната система

Методи Лалов

На 48 страници тричленен дисциплинарен състав от членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) – Даниела Марчева, Вероника Имова и Боян Магдалинчев, представят основанията за налагането на две дисциплинарни наказания спрямо съдията от Софийския районен съд (СРС) Методи Лалов. Работата по дисциплинарните производства е продължила над две години и е приключила в началото на септември. Кадровиците предлагат Лалов да бъде наказан с "понижаване в ранг за срок от 1 година" за неизпълнения на служебните задължения за част от периода, в който е ръководил СРС, както и със "забележка" за подигравателно отношение към служителка от администрацията на съда.

Обсъждането на решението по дисциплинарните производства срещу Лалов би трябвало да се проведе в рамките на третото извънредно заседание, което председателстващият Съдийската колегия Лозан Панов свика за 13.30 часа в понеделник. По подобие на предишните две, за които предварително бе известно, че ще се провалят заради отпускарския сезон, и това е във връзка с подадената от съдията оставка. Лалов изчака началото на съдебната ваканция, за да обяви на 1 август във Фейсбук, че иска да напусне съдебната система и "официално" да стане политик. "Официално", защото в изминалите над две години в нарушение на етичните правила районният магистрат политиканстваше.

По-тежкото наказание, което дисциплинарният състав предлага, е във връзка с производство, стартирало по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Наказанието се основава на резултатите от цялостна проверка на дейността на Лалов като административен ръководител на СРС в периода 1 август 2015 г. – 1 август 2016 г. Решението на кадровиците, което е мотивирано с практика и на Европейския съд по правата на човека (EСПЧ) и с цитати от доклад на Българския институт за правни инициативи (БИПИ), потвърждава изводите на съдебния инспекторат и отхвърля обясненията на Лалов. Така кадровиците Марчева, Имова и Магдалинчев приемат, че като председател на СРС Методи Лалов:

"не е организирал достатъчно ефективно работата на съдиите, не е осъществил необходимото административно и организационно ръководство на дейността на съда";

"не е създал необходимите предпоставки за спазване принципа на случайно разпределение на делата, а с издадени заповеди по организацията на разпределението на делата по отношение само на някои съдии председателят на СРС (М.Лалов) е нарушил чл. 9 от ЗСВ, а също и несправедливо е натоварил съдиите, които добре се справят с работата си";

"независимо, че е знаел за допуснати драстични нарушения по движението и приключването на делата на доклад на конкретни състави от СРС, Методи Лалов не е предприел подходящите мерки за преодоляването им";

"не е предприел налагането на никакви дисциплинарни наказания и/или дисциплиниращи мерки против съдиите с най-много забавени дела, предвид изрично разписаните в ЗСВ правомощия";

"не е предприел адекватни мерки по отношение системното неспазване на процесуалните срокове на работата на съдиите от СРС";

"допуснал е занижен контрол върху работата на съдиите и с това си бездействие е допринесъл за влошаване работата на отделни състави, като по този начин е съпричинил забави при постановяването извън разумния срок на съдебни актове по общо 2 456 дела, както и неизвършването на никакви процесуални действия по 1 251 граждански дела след образуването им, както и ненасрочването в срока по чл. 252, ал.2 от НПК на 278 наказателни дела".

За дисциплинарния състав е от съществено значение "драстичният характер" на неизпълнението от Лалов на едно от задълженията му като административен ръководител, а именно: "игнориране на принципа на случайното разпределение на делата". "По този начин е даден основателен повод на гражданите за недоверие в независимостта и безпристрастността на съда, което е недопустимо за правораздаването", посочват кадровиците. Те отбелязват още, че за нарушенията, допуснати от Лалов в най-пълна степен би отговорило наказанието: "освобождаване от длъжност като административен ръководител", но тъй като към днешна дата съдията отдавна вече не е председател на СРС, предложената санкция следва да е: "понижаване в ранг за срок от една година".

По другото дисциплинарно производство, образувано заради унизителното отношение на Лалов спрямо служителката от съда Ганка Иванова, на която бе крещял и заплашвал, че ще я снима в неокосената трева край сградата на съда на бул. "Цар Борис III", кадровиците предлагат наказанието да е "забележка", макар предложението на председателя на съда към момента на скандала да бе за налагане на "дисциплинарно уволнение". Тримата кадровици от Съдийската колегия са единодушни, че със заплахата за уволнение "от по-висока инстанция" и с унизителната реплика -"ще искам да се усмихнеш в неокосената трева и да те снимам", Методи Лалов е нарушил Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Решението на дисциплинарния състав е може би най-точната атестация за действителния образ на обзетия от нетърпение да стане политик съдия от СРС Методи Лалов. Вероятно и заради това, в края на миналата седмица, когато е разбрал за двете предложения за наказания, Лалов за пореден път отправя грозни обиди към представители на най-висшия кадрови орган на съдебната власт. "Не знам дали ще има възмездие с правни средства срещу такива гадости, но съм убеден, че тези хора слагат огромен кармичен товар върху себе си и близките си и отплатата ще бъде жестока". Думите са на Методи Лалов, който за облекчение на мнозинството от съдиите и служителите в Районния съд в столицата до края на деня вероятно вече ще е техен бивш колега. Да му мислят софиянци, ако отправящият тези тежки клетви успее да стане част от Столичния общински съвет.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
22
|
нерегистриран
10 септември 2019, 13:41
5
-2
До коментар [#19] от "до 18":

"Не могат и да го държат насила - минава си месецът на предизвестието и си е в правото да си грабне шапката и да си замине. Във ВАС не мислят така - специален закон бил ЗСВ и трябвало да се изпишат актовете, но ако се стигне до Страсбург, там съвсем очевидно е, че ще се констатира, че такова извратено тълкуване е в противоречие с ЕКЗПЧОС. Всеки има право като му мине срокът на предизвестието да си грабне шапката, да си остави работата докъдето е стигнала и да си ходи. Трябваше да го накажат в срока на преедизвестието."
И е права Пашкунова, че ВСС действа при обвързана компетентност - само трябва да се гласува приемане на оставката, като част от сложния ФС, в контекста на цялото трудово законодателство, както и във връзка с ЕКЗПЧОС.

Много ме развеселихте! Да цитираш собствените си глупости.
19
до 18
|
нерегистриран
10 септември 2019, 09:02
2
-4
До коментар [#18] от "до 17":
Очевидно не сте юрист, за да пишете подобни небивалици. Дисциплинарното дело не се прекратява при подадено предизвестие за оставка, защото само по себе си заявлението за оставка не е достатъчно за прекратяване на правоотношението между съдията и ВСС. Ако беше така, то нямаше да има нужда от решение на съвета. В тази връзка вчера бях изумен от Ц.Пашкунова, която е добър юрист, но каза нещо непростимо за претенциите и квалификацията й- че при подадена оставка ВСС е обвързан с датата на изтичане на предизвестието. Никой не моат да държат насила, но след като законът и КРБ не придават на предизвестието формалното значение на акт на прекратяване на трудовото правоотношение, а е необходимо и решение на ВСС, очевидно се касае за сложен фактически състав.
ами прочети какво съм написал по-долу, преди да коментираш бе. какъв съм, що съм - не ти дължа обяснение. ще се цитирам, че не ми се повтаря:
"Не могат и да го държат насила - минава си месецът на предизвестието и си е в правото да си грабне шапката и да си замине. Във ВАС не мислят така - специален закон бил ЗСВ и трябвало да се изпишат актовете, но ако се стигне до Страсбург, там съвсем очевидно е, че ще се констатира, че такова извратено тълкуване е в противоречие с ЕКЗПЧОС. Всеки има право като му мине срокът на предизвестието да си грабне шапката, да си остави работата докъдето е стигнала и да си ходи. Трябваше да го накажат в срока на преедизвестието."
И е права Пашкунова, че ВСС действа при обвързана компетентност - само трябва да се гласува приемане на оставката, като част от сложния ФС, в контекста на цялото трудово законодателство, както и във връзка с ЕКЗПЧОС.
18
до 17
|
нерегистриран
10 септември 2019, 08:13
8
-1
Очевидно не сте юрист, за да пишете подобни небивалици. Дисциплинарното дело не се прекратява при подадено предизвестие за оставка, защото само по себе си заявлението за оставка не е достатъчно за прекратяване на правоотношението между съдията и ВСС. Ако беше така, то нямаше да има нужда от решение на съвета. В тази връзка вчера бях изумен от Ц.Пашкунова, която е добър юрист, но каза нещо непростимо за претенциите и квалификацията й- че при подадена оставка ВСС е обвързан с датата на изтичане на предизвестието. Никой не моат да държат насила, но след като законът и КРБ не придават на предизвестието формалното значение на акт на прекратяване на трудовото правоотношение, а е необходимо и решение на ВСС, очевидно се касае за сложен фактически състав.
17
аз същата редакция съм чел, но ти прочете ли публикацията?
|
нерегистриран
10 септември 2019, 00:08
5
-5
До коментар [#14] от "нерегистриран":

чл. 225, ал.(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., бр. 49 от 2018 г. )
Обезщетението по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 165, ал. 1, т. 3 и 5, както и когато
комплексната оценка от последната атестация на съдията, прокурора или следователя е
отрицателна. Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, ал. 3, както и когато
съдия, прокурор или следовател подаде оставка при образувано срещу него
дисциплинарно производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване
от длъжност.
"На 48 страници тричленен дисциплинарен състав от членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) – Даниела Марчева, Вероника Имова и Боян Магдалинчев, представят основанията за налагането на две дисциплинарни наказания спрямо съдията от Софийския районен съд (СРС) Методи Лалов. Работата по дисциплинарните производства е продължила над две години и е приключила в началото на септември. Кадровиците предлагат Лалов да бъде наказан с "понижаване в ранг за срок от 1 година" за неизпълнения на служебните задължения за част от периода, в който е ръководил СРС, както и със "забележка" за подигравателно отношение към служителка от администрацията на съда."
та имало едно време образувано срещу него дисциплинарно производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност, но вече НЯМА такова, защото предложенията за дисциплинарни наказания са изменени. не могат и да го държат насила - минава си месеца на предизвестието и си е в правото да си грабне шапката и да си замине. във вас не мислят така - специален закон бил зсв и трябвало да се изпишат актовете, но ако се стигне до страсбург, там съвсем очевидно е, че ще се констатира, че такова извратено тълкуване е в противоречие с екзпчос. всеки има право като му мине срокът на предизвестието да си грабне шапката, да си остави работата докъдето е стигнала и да си ходи. трябваше да го накажат в срока на предизвестието. сега гризат дръвчето яко. сами се набутаха в голямата каша. лялев ще ги разкости.
16
Питащ
|
нерегистриран
09 септември 2019, 22:16
13
0
Ами заместничките??! Те къде са били, по време на цитираните нарушения ?!
15
|
нерегистриран
09 септември 2019, 21:19
6
-5
дисциплинарно производство си има и сега. Другата седмица преди освобождаването ще се гледа. Нищо, освен за платения годишен отпуск няма да вземе.
14
|
нерегистриран
09 септември 2019, 21:04
9
-3
До коментар [#13] от "ля ля ля":
май, май лялев наигра всс или по-скоро те сами се наиграха. ако го бяха освободили, докато имаше дисциплинарно производство с предложение за дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност, нямаше да му изплатят обезщетението за стаж - чл.225, ал.2 от зсв. сега с тези предложения направо си му гарантираха паричките. честито на балъците, никога не съм се съмнявал във "високата" правна култура на т. нар. "кадровици"... а насила никой не може да го държи на служба - той не е роб все пак. минава си месеца и си напуска сам. после да се чудят какво да го правят. ако го накажат, ще му дадат много хубав повод да опраска държавата за още едно обезщетение... абсолютни смешници.
И ти ги четеш едни стари редакции.... свери си часовника. Ето ти новите и не умувай :
чл. 225, ал.(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., бр. 49 от 2018 г. )
Обезщетението по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 165, ал. 1, т. 3 и 5, както и когато
комплексната оценка от последната атестация на съдията, прокурора или следователя е
отрицателна. Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, ал. 3, както и когато
съдия, прокурор или следовател подаде оставка при образувано срещу него
дисциплинарно производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване
от длъжност.
13
ля ля ля
|
нерегистриран
09 септември 2019, 20:51
7
-12
май, май лялев наигра всс или по-скоро те сами се наиграха. ако го бяха освободили, докато имаше дисциплинарно производство с предложение за дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност, нямаше да му изплатят обезщетението за стаж - чл.225, ал.2 от зсв. сега с тези предложения направо си му гарантираха паричките. честито на балъците, никога не съм се съмнявал във "високата" правна култура на т. нар. "кадровици"... а насила никой не може да го държи на служба - той не е роб все пак. минава си месеца и си напуска сам. после да се чудят какво да го правят. ако го накажат, ще му дадат много хубав повод да опраска държавата за още едно обезщетение... абсолютни смешници.
12
|
нерегистриран
09 септември 2019, 19:27
24
-6
Възможно е Панов да не е чел ЗСВ, а и не му е трябвал. Знаят и двамата, че няма да има кворум и няма да стане бързо. Целта е била да реве Лалов по медиите, че го репресират и да трупа рейтинг, а заплатата му върви.
11
|
нерегистриран
09 септември 2019, 19:10
23
-4
И аз мисля, че го изпързаля! Три пъти свиква извънредни засвдания на колегията и три пъти не се сети, че трябва да мине първо през КАК? Как ли пък не! За пореден път използва хората и ги захвърля. Да не очакваше, че съдиите ще нарушат закона? При прокурорите с Пацо Терасата имаше желязна хватка- преди да го освободят имаше прокурорска КАК, за да спазят чл. 38 от ЗСВ. Имаше време и за Лалов, но Панов не пожела да го разпореди. Явно не му пука за него и го използва елегантно. Ама те балъците няма да свършат!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно