Тълкувателно решение № 2/2017 г. на ОСГТК на ВКС:
Действията на поръчителя могат да бъдат атакувани с Павлов иск, ако увреждат кредитора
Върховните магистрати изясниха спорните моменти и уеднаквиха съдебната практика по приложението на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
Действията на поръчителя могат да бъдат атакувани с Павлов иск, ако увреждат кредитора

В рамките на три поставени въпроса Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) изясни спорните проблеми, възникващи при защитата на кредиторите чрез Павловия иск срещу поръчител или при последваща разпоредителна сделка, извършена от трето лице.

В решението се изяснява отново същността на този иск, а именно, че става дума за облигационен иск, който представлява средство за защита на кредитора в случай, че неговият длъжник предприема увреждащи действия, с които намалява имуществото си и/или затруднява удовлетворението от него - т.е. накърнява "общото обезпечение на кредитора".

По поставения първи въпрос до този момент в практиката съществуваха три противоречиви становища. Според първото, искът по чл. 135 ЗЗД не намира приложение по отношение на извършени от поръчителя действия; второто зачита, че са налице всички процесуални способи за защита на кредитора срещу поръчителя, а третото – кредиторът може да използва защитата с този иск само след като се сдобие със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу него.

Върховните съдии приемат за правилно второто становище, тъй като припомнят, че поръчителството е договор, с който поръчителят се задължава спрямо кредитора на трето лице да отговаря за изпълнението на задължението на това трето лице, т.е. чрез това лично обезпечение той обещава същия резултат, който главният длъжник трябва да осъществи и двамата се явяват солидарни длъжници. Нещо повече, кредиторът може да насочи претенцията си както срещу основния длъжник, така и срещу поръчителя, независимо от това дали първо се е обърнал към главния длъжник. От това съдиите правят извода, че лед като кредиторът има двама съдлъжници, той следва да разполага с една и съща възможност за защита спрямо тях, т. е. по отношение на поръчителя следва да бъдат допустими всички процесуални способи, които гарантират точно изпълнение на поетото задължение, включително и иск по чл. 135 от ЗЗД".

Две бяха противоречивите становище по втория въпрос – "Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 от ЗЗД за обявяване относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора?" Върховните съдии възприемат становището, че при паралелно развиващи се производство, разглеждащо вземането на кредитора, и производство по Павлов иск между тях е налице връзка на преюдициалност. Припомнят, че по смисъла на чл. 229 ал. 1, т. 4 ГПК "преюдициален е този спор, по който със сила на пресъдено нещо ще бъдат признати или отречени права или факти, релевантни за субективното право по спряното производство". Това становище е застъпено, защото наличието на паралелен процес, който има за предмет признаване или отричане на вземането на кредитора, е от значение за правилното решаване на спора по отменителния иск по чл. 135 от ЗЗД, защото именно признаването или отричането на вземането рефлектират върху преценката дали ищецът действително има качество на кредитор, респективно върху основателността на предявения иск.

С отговора на третия въпрос върховните магистрати изясняват, че при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, кредиторът може да се брани с иска за недействителност по отношение на него не само против първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и срещу последващите сделки, които го увреждат. Исковете могат да бъдат предявени самостоятелно, но при наличие на необходимите предпоставки няколко висящи дела могат да бъдат и служебно съединени. Според върховните съдии, по този начин се преодолява възможността при наличие на поредица от прехвърляния на имуществото кредиторът да бъде увреден не чрез една, а чрез поредица от сделки. Двете колегии на ВКС приемат, че "интересите на кредитора, увреден от извършените прехвърляния, следва да бъдат предпочетени пред интереса на приобретателя, който е знаел за увреждането на кредитора, и пред интереса на приобретателя, който се е облагодетелствал безвъзмездно и е придобил от праводател, по отношение на когото искът може да бъде уважен".

Първа и втора точка от тълкувателното решение са подписани с особени мнения.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
4
Петко 2
|
нерегистриран
11 юли 2019, 16:03
6
0
С такъв ВКС на България съдебна система не й трябва. Докога ВКС ще "тълкува" норми, които дори в теорията не са спорни. Докога ще преповтаря учебникарски положения? И то на език, по-посредствен от езика на неподготвен за изпит студент: първо папагалски повтаряме написаното в теорията - "...Павловият иск е средство за защита на кпедитора ...", а после без мотиви или с едно постно изречение се казва какво е разрешението. Уважаеми върховни съдии, вижте как вашите предшественици са писали тълкувателни решения! И се поучете! Ако на Олимп, където явно мислите че се намирате, няма "стари" тълкувателни решения, ще ви пратим.
3
един път да нацелят правилното тълкуване
|
нерегистриран
10 юли 2019, 20:36
9
-1
Ами като става поръчител, следва да знае, че отговаря като длъжника, иначе за какъв чеп е подобно ЛИЧНО обезпечение? Като не иска да е застрашен от Павлов иск, може да ипотекира някой от имотите си и да стане ипотекарен длъжник за чуждо задължение - така ще отговоря за дълга само с него.
2
Адвокат
|
нерегистриран
10 юли 2019, 19:57
6
-6
Край на поръчителството.Едва ли ще се намери грамотен човек,който доброволно би станал жертва на Павлов иск!
1
Това беше
|
нерегистриран
10 юли 2019, 19:45
6
-6
Умните и красивите от ВКС на практика ликвидираха инструмента на поръчителството. Das ist alles!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно