По обвинения в длъжностно престъпление, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост
Бившият зам.-министър на здравеопазването Михаил Зортев и двама директори на болницата във Враца отиват на съд
Ако всеки от подсъдимите бъде признат за виновен, може да получи присъда от 3 до 10 години затвор
Бившият зам.-министър на здравеопазването Михаил Зортев и двама директори на болницата във Враца отиват на съд

МБАЛ "Христо Ботев" АД

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Специализирания наказателен съд (СНС) обвинителен акт срещу бившия заместник-министър на здравеопазването Михаил Зортев и двама бивши изпълнителни директори на МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца - Владислав Иванов и Светлозар Луканов - за извършени от тях длъжностно престъпление, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост – престъпления по чл. 282 от НК, по чл. 220 ал.2 от НК и по чл. 219 ал.4 вр. чл.1 от НК, съобщиха от държавното обвинение.

Длъжностното престъпление

Михаил Зортев е предаден на съда  за това, че в периода 30.12.2010 г. до 18.05.2011 г., като заместник- министър на здравеопазването, е нарушил служебните си задължения, като в нарушение на чл. 9, ал.6 от Закона за лечебните заведения е дал разрешение на частното здравно заведение "Вива Медика" да осъществява  лечебни дейности на територията на МБАЛ "Христо Ботев" АД, с цел да набави за частната болница имотна облага. В резултат на това за държавното лечебно заведение са настъпили щети в размер на 12 881 505 лева – престъпление по чл. чл. 282, ал.3, във вр. ал.2, във вр.ал.1, във вр. чл. 26, ал.1 от НК.

През инкриминирания период Зортев бил упълномощен от министъра да подписва разрешения за осъществяване на лечебна дейност съгласно Закона за лечебните заведения. Във връзка с тези му правомощия, той бил ангажиран със запознаване и произнасяне по преписка, образувана по молба от управител на частното здравно заведение във Враца за издаване на разрешение за упражняване на лечебна дейност.

От материалите по преписката, както и в разменената с частното здравно заведение кореспонденция става ясно, че бившият зам.-министър е издал разрешение на "Вива Медика", която се помещавала в една и съща сградата с държавното лечебно заведение,  да извършва идентични медицински дейности.

Съгласно на чл.46, ал.1 и 2 от Закона за лечебните заведения " на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности."

Въпреки че бил запознат както с материалите по преписката, така и с разпоредбата на закона, Зортев на два пъти - на 30.12.2010 г. и на 18.05.2011 г., дал разрешения в полза на частната болница за осъществяване на дейности, дублиращи дейностите на държавната болница. След издаването на разрешенията частното здравно заведение сключило договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки съответно за 2011 г. и за периода от началото на 2012 г. до края на 2017 г.

Въз основа на така сключените договори то получило общо от НЗОК сумата 12 881 505 лева по изпълнени клинични пътеки. Тези приходи от НЗОК по клиничните пътеки представлявали имотна облага за частната болница, смятат от държавното обвинение.

Същевременно, тъй като предлаганите здравни услуги изцяло дублирали тези на държавното лечебно заведение МБАЛ "Христо Ботев" АД за държавната болница настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в неполучените от НЗОК заплащания по клинични пъти.

Ако бъде признат за виновен Михаил Зортев може да получи наказание "лишаване от свобода" от три до десет години, както и "лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност". Наложена му е мярка за неотклонение "парична гаранция".

Неизгодната сделка

Със същия обвинителен акт, бившият изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев"  АД Владислав Иванов е предаден на съд, за това, че на 18.03.2009 г., в качеството си на длъжностно лице съзнателно сключил неизгодна сделка и от това произлязла значителна вреда в размер на 137 060,71 лв. за управляваната от него болница, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл. 220, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Иванов подписал договор за дългосрочен наем с частното здравно заведение, като му предоставил за ползване част от базата на държавната болница, при цени, значително по-ниски от нормативно определените. Настъпилата значителна вреда съставлява разликата между минималната дължима наемна цена за квадратен метър съгласно Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и цената по договора, уточняват от прокуратурата.

Ако бъде признат за виновен Иванов може да получи наказание "лишаване от свобода" от три до десет години, "лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност" или лишаване от право да упражнява определена професия или дейност".

Безстопанственост

Третият предаден на съд - Светозар Луканов, ще отговаря пред закона за това, че в периода от 22.12.2014 г. до 25.03.2015 г. в качеството си на длъжностно лице - изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев" АД – Враца - не положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното разходване на бюджетните средства, и от това последвали значителни щети за повереното му имущество - в размер на 379 091, 10 лева, като престъплението е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай – престъпление по чл. 219, ал.4, вр. ал.1 от НК.

През 2014 г. Луканов като изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев" АД, уведомил министъра на здравеопазването, че за нуждите на болницата е необходимо спешно закупуване на нов компютърен томограф, като в писмото си посочил, че според постъпили оферти необходимата сума възлизала на 784 000 лева . В действителност обаче той не бил извършвал пазарни проучвания и в болница не били постъпвали оферти за такава апаратура.

След отпускане на сумата в пълен размер от страна на Министерството на здравеопазването, Светозар Луканов открил процедура по обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, предварителни изпитвания на апаратурата и обучение на персонала на 1 бр. компютърен томограф". В обявлението за обществената поръчка била посочена прогнозната стойност на поръчката – 784 000 лева без ДДС. В процедурата участвали двама кандидати, като разликата в предложените от тях цени варирала около 130 000 лв. След разглеждане на документите и съобразяване с критериите за избор на изпълнител, заложени в процедурата по обществената поръчка, за изпълнител на поръчката било избрано търговското дружество, предложило по високата цена. Тя била съвсем близко до максималната стойност от 784 000 лева.

След сключване на договора, в процеса на изпълнението му, дружеството изпълнител по силата на друг договор възложило на фирмата  производител на компютърния томограф да извърши доставката, транспорта и застраховката му. Съгласно този договор цената на апаратурата, при закупуването й от производителя, била в размер на 366 378,90 лева без ДДС. Разликата между стойността на компютърния томограф по договора за обществена поръчка и реалната му пазарна стойност била в размер на 379 091, 10 лева.

По този начин, откривайки процедура по обществената поръчка без предварително събиране на информация или оферти за установяване на цените, без анализ на пазарните условия и възможности за закупуване на техниката при по-изгодни условия, Светозар Луканов не положил дължимите грижи по отношение на повереното му имущество и като пряка и непосредствена последица от тази му престъпна самонадеяност, последвалите значителни щети за дружеството, смята обвинението. Ако бъде признат за виновен той можец да получи наказание " лишаване от свобода" в размер от три до десет години, както и лишаване от право да упражнява определена професия или дейност".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно