Съдии изнесоха лекции пред ученици от Варненската търговска гимназия
Като продължение на работата по Образователната програма се подготвя провеждането на кръгла маса в навечерието на 16 април 2019 год., по повод 140-годишнината от Учредителното събрание и Търновската конституция
Съдии изнесоха лекции пред ученици от Варненската търговска гимназия

Ученици от Варненска търговска гимназия се запознаха със структурата и финкциите на съдебната система, снимка:Административен съд-Варна

В изпълнение на Образователната програма на ВСС "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" съдиите – Веселина Чолакова и Таня Димитрова от Административен съд – Варна изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от ВТГ "Г.С.Раковски". Над 60 ученика имаха възможността да се запознаят с функциите и структурата на съдебната система, разделението на властите; с качествата, които трябва да притежава човекът под тогата; как се става съдия и какви са изискванията на Закона за съдебната власт, съобщиха от съда.

На въпроса на съдия Веселина Чолакова към младите хора - "какви качества според тях трябва да притежава един съдия и как те виждат професията съдия", учениците са откроили като най-важни честността, безпристрастността, компетентността на съдията. След като им е разказала библейската притча за цар Соломон, съдия Чолакова е заявила, че съдията трябва да бъде справедлив и толерантен; открит, политически неутрален, точен и с еднакво отношение към всички. Тя е подчертала , че съдът постановява винаги "в името на народа". "Не хората са създадени за съда, а съдът е създаден за хората", отбелязала е съдията.

В своите лекции съдиите са поставили акцент на "формулата за политическото разделение на властта", която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на България, приета през 1991 год. "Колко Конституции има през годините България" – с този въпрос към младите хора е започнала открития си урок съдия Таня Димитрова. В своето изложение съдията е запознала учениците с ролята на следствените органи, прокуратурата и съда; със структурата на съдебната система и видовете съдилища, както и видовете дела, които разглеждат административните съдилища. Особен интерес за учениците е представлявал, като пример за разделение на властите, представеният казус от съдия Таня Димитрова на тема: "как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; как на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; как на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдията постави акцент на това, какво очаква младите хора като рестриктивни мерки и глоби, ако си позволят да управляват МПС, без да имат свидетелство за управление или с превишена скорост". 

Учениците от Варненска търговска гимназия са изслушали с интерес лекциите на двамата съдии, участвали са активно в обсъждането на темите и са задавали въпроси, свързани с историята на съдебната система, със Закона за движението по пътищата и промените, които предстоят.

Като продължение на работата по Образователната програма се подготвя провеждането на кръгла маса в навечерието на 16 април 2019 год., по повод 140-годишнината от Учредителното събрание и Търновската конституция.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно