ВКС с окончателни решения по две дела
Условна присъда и обществено порицание за бивш военен прокурор за набеждаване на колеги
Потвърдени са оправдателните присъди на двама бивши служители на ГДБОП, които бяха обвинени за смъртта на Пламен Куцаров
Условна присъда и обществено порицание за бивш военен прокурор за набеждаване на колеги

Бившият военен прокурор Илиан Георгиев

Върховният касационен съд (ВКС) се произнесе окончателно по делото срещу бившия военен прокурор Илиан Георгиев за набеждаване на трима негови колеги. ВКС се произнася по казуса за втори път, след като с решение от 21 декември 2017 г. отмени въззивната присъда от 14 март 2017 г. и върна делото на Софийски апелативен съд (САС) за ново разглеждане. Този път решението на върховните съдии е окончателно. Касационното производство е образувано по протест на Апелативна прокуратура – София, жалби на подсъдимия и на тримата частни обвинители и граждански ищци.

С присъда от ноември 2015 г. на Военен съд – Пловдив подсъдимият Георгиев (военен прокурор при Военно-окръжна прокуратура – София) е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 286, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – при условията на продължавано престъпление, пред надлежен орган на властта е набедил прокурори (Веселин Стоев, Данчо Данов, Момчил Денчев от Военно-апелативна прокуратура и Малена Филипова от Върховна касационна прокуратура) в извършването на престъпления, като е знаел, че са невинни, чрез депозиране на искане за отвод и жалби до главния прокурор (по това време на поста е Борис Велчев-бел.ред)

Подсъдимият е осъден на 1 година и 6 месеца "лишаване от свобода" и обществено порицание, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от 3 години. Осъден е да заплати на гражданските ищци Веселин Стоев сумата от 6 000 лв. и на Данчо Данов – 3 000 лв., представляващи обезщетение за причинените им неимуществени вреди, като разликата до пълния предявен размер на исковете, както и искът на гражданския ищец Димо Б. за 10 000 лв., са отхвърлени като неоснователни. С първоинстанционната присъда подсъдимият е оправдан за част от деянията, включени в продължаваното престъпление.

Въззивното решение на САС от миналата година, което е предмет на настоящото касационно обжалване, частично изменя първоинстанционната присъда, като увеличава размера на присъденото обезщетение на гражданския ищец Веселин Стоев от 6 000 лв. на 9 000 лв. и този на гражданския ищец Данчо Данов от 3 000 лв. на 6 000 лв. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

Тричленният състав на ВКС намира за неоснователно недоволството на публичното и частното обвинение от оправдаването на подсъдимия Илиан Георгиев за част от деянията, включени в продължавана престъпна дейност по набедяване. "Касационният съд приема за основателни изводите на въззивната инстанция, че непоколебимата убеденост на подсъдимия Георгиев в участието на набедените лица в престъпно поведение изключва неговия умисъл за набедяване. Същевременно, за обвиненията, по които е оправдан, инкриминираната невярна информация, от обективна страна, не разкрива достатъчно данни за набедяване в конкретно престъпление (за разлика от деянията от обвинителния акт, за които е осъден)", пише в решението на ВКС. 

По повод настояването на частните обвинители за увеличаване на наказанието на подсъдимия, върховните съдии намират, че  определените с присъдата наказания от 1 година и 6 месеца "лишаване от свобода" и "обществено порицание" са съответни на тежестта на извършеното престъпление и на личността на дееца. Те могат да способстват за постигане на целите по чл. 36 от НК. Професионалното качество на подсъдимия и заетостта му в сферата на правосъдието сами по себе си не са в състояние да наложат увеличаване на санкцията след близо десетгодишен период от извършване на престъплението. 

В решението на ВКС се посочва, че пред касационната инстанция подсъдимият подновява възраженията си, които е направил в първоинстанционното и във въззивното съдебни производства и чиято основателност е отхвърлена с логични и убедителни съображения. Неоснователен е доводът за допуснато съществено процесуално нарушение с липсата на мотиви. Върховните съдии посочват, че въззивният съдебен акт съдържа отговор по направените от подсъдимия Георгиев възражения и ясни съображения са изложени за справедливостта на процеса след различните искания за отводи, за компетентния съдебен орган, за възложената от главния прокурор проверка и нейния контрол, за йерархичната подчиненост на разследващите органи, за конкретния характер на възможните основания за отвод и тяхната проверимост по делото, за състава на първоинстанционния съд и липсата на основания за отвод. "Всъщност, от развитите от касатора доводи личи неговата процесуална позиция за принципно несъгласие с мотивите на въззивната инстанция по отхвърлените възражения, а не за действително допуснати съществени процесуални нарушения. Защото съдебни мотиви има и те разкриват вътрешното убеждение на апелативния съдебен състав за отсъствието на претендираните нарушения или за тяхната несъстоятелност", пише в решението на ВКС.  

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) е оставил в сила изцяло оправдателните присъди на Софийски градски съд (СГС) на двамата бивши антимафиоти Божидар Проданов и Ирен Вълев, които бяха подсъдими за смъртта на Пламен Куцаров, който почина при транспортирането му с полицейски микробус на 21 януари 2009 г.

 

ВКС намира касационната жалба на двамата частни обвинители и ищци за неоснователна. 

 

По повод ключовия и спорен по делото въпрос за причината за смъртта на Пламен Куцаров в решението на ВКС пише, че извършеният от Софийския апелативен съд (САС) анализ на дадените експертни заключения позволява да се направи извод за идентичност на становищата относно външно проявените следи от увреждания по китките, лицето, гърба и езика на пострадалия, относно наличието на следи от амфетамин и относно изменението на сърдечния мускул. Различията засягат съществения по делото въпрос за причината за смъртта, оформяйки две становища – за т. нар. позиционна асфикция и за внезапната сърдечна смърт. Върховните съдии приемат, че независимо от различията в експертните мнения като цяло, експертите са единодушни в това, че нито едно от външните увреждания по тялото на Куцаров не е в пряка причинна връзка с неговата смърт. Безспорно е изяснен произходът на нараняванията по китките и по гърба, като причинени от продължителното носене на белезници през целия ден и неколкократното транспортиране на Куцаров, по време на което ръцете са били зад гърба му и притиснати в седалката на колата, а това е станало без участието на двамата подсъдими. 

 

Извършеният от съда цялостен анализ на експертните заключения, на заявеното от експертите пред съда, както и на всички доказателствени източници по делото, е позволило да се направи извод за недоказаност на обвинението по изискуемия от закона начин. В основата на този извод са не само експертните предложения за обсъждане на две възможни причини за настъпването на смъртта, чиито крайни прояви и в двете хипотези са едни и същи и се изразяват в настъпване на сърдечна смърт, а това препятства извеждането на еднозначен отговор за генезата на смъртта. 

 

По-същественото е, че по делото не е установено по несъмнен и категоричен начин каквото и да било действие или бездействие на някой от двамата подсъдими, което да е в пряка причинна връзка с резултата – настъпилата смърт, категоричен е съставът на ВКС. В основата на този извод, който няма причини да не бъде споделен, е и изначално очертаната с обвинението рамка на наказателното производство, вложеното в бланкетните разпоредби на чл. 123 и чл. 387 от НК съдържание. „Цялостното провеждане на специализираната полицейска операция, макар да търпи критики във връзка с реализацията ú, е извън инкриминираното по делото поведение на двамата подсъдими и касае действия и на значителен брой други лица. Участието на подсъдимите представлява само един твърде кратък епизод от цялата операция, състоящ се в конвоиране на задържано в рамките на операцията лице, по отношение на което поначало могат да бъдат приложени помощни средства, каквито са белезниците“ , категорични са върховните съдии.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно