Динко Хаджиев, и.ф. председател на РС-Златоград:
Проблем, противопоставяне, антагонизъм между съдиите в малките и големите градове няма
Следва да се положат усилия да се осигури възможност на магистратите да ходят на почивка и да си закупуват жилища при едни преференциални условия, смята временният ръководител на съда в Златоград
Проблем, противопоставяне, антагонизъм между съдиите в малките и големите градове няма

РС-Златоград, снимка:Архив

Неравномерно натоварване на съдиите и порой от командирования на магистрати от един в друг орган на съдебната власт – така звучи може би най-страшният и труден за решаване проблем, които стои в дневния ред на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Оказва се, че командироването на съдии от по-малките в по-големите градове, често пъти, освен способ за преодоляване на кризи, се явява и нов кадрови проблем за решаване. Особено в по-малките градове като Златоград, Пещера, Севлиево, Мадан и т.н., където понякога има само по един съдия, който да правораздава в района, а в случая с РС-Златоград единственият магистрат на щат е командирован в Софийски районен съд, за да помага на колегите си с купищата дела. "Правен свят" разговаря с изпълняващия функциите административен ръководител на РС-Златоград, за да чуем и гласът на онези съдии, които макар и в съкратен състав или поединично, все пак съумяват да спазят буквата на закона и да се грижат за правата на гражданите.

Г-н Хаджиев, един сериозен проблем стои пред РС-Златоград от доста време – кадровият проблем. Единственият магистрат на щат в съда е Веселина Димчева, която обаче е командирована в СРС от председателя на ВКС Лозан Панов. Справяте ли се с делата и колко съдии в крайна сметка правораздават в момента в ръководения от Вас съд?

В момента в РС-Златоград правораздавам аз, като от Окръжен съд – Смолян биват командировани съдии, които да разглеждат съответно граждански и наказателни дела. Има редуване – три месеца идва съдия, който да гледа граждански дела, след това за други три месеца идва съдия, който да гледа наказателни дела. Когато дойде съдия, който да гледа граждански дела с него си ги поделяме по 50%. Аз гледам всички АХ и ОХ и си разделяме по 50% всички заповедни производства. В момента, например, имаме един наказателен съдия, с когото разделяме по 50% наказателните дела, АХ и заповедните дела, а всички граждански дела са при мен. Така се работи, тъй като колегите от Окръжния и Районния съд в Смолян "покриват" и Районен съд –Мадан, където също работи 1 съдия. Такова е положението и се справяме. Нужда от още съдии има, защото съдиите по ЗСВ могат да бъдат командировани за не повече от 3 месеца в годината.

Оказа се обаче, че съдия Димчева не иска да се връща на работа в Златоград. Тя кандидатства за редова магистратска длъжност в столичния районен съд, не бе допусната до конкурс от ресорната комисия към Съдийската колегия, тъй като няма изискуемите 3 години на последната заемана длъжност. Тя обжалва решението на КАК. Как си обяснявате категоричното нежелание на този магистрат да се върне на работа там, където е назначена?

Въобще не желая да коментирам никой колега. Всеки си има избор, така че не е коректно от моя страна да коментирам желанието или нежеланието на съдия Димчева.

Промените в Закона за съдебната власт вече дават възможност на Съдийската колегия на ВСС да прекратява командироването на съдии в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, при нарушения или при необходимост. Ще поискате ли от съдебните кадровици да върнат в РС-Златоград съдия Димчева?

На този етап аз съм изпълняващ функциите административен ръководител, а в случая с това трябва да се занимае титулярен председател на Районен съд-Златоград. На този етап бих се въздържал.

Как гледате изобщо на института на командироването като метод за решаване на проблемите с натовареността на съдилищата?

По принцип командироването е измислено, за да се решат проблеми и най-вероятно се решават. Друг е въпросът, че понякога на друго място възникват проблеми от това командироване, но аз съм сигурен, че Висшият съдебен съвет ще намери изход от ситуацията.

Много Ваши колеги смятат обаче, че се дава приоритет на решаването на проблемите на съдилищата в по-големите градове, в частност в София, за сметка на органите на съдебната власт в по-малките населени места. Така се отнемал равният достъп до правосъдие на гражданите извън големите градове. Споделяте ли тази теза?

Как точно се отнема достъпът до правосъдие? Въпреки че работим с по-намален щат, с помощта на командированите съдии успяваме сравнително бързо да разглеждаме делата и нямаме просрочени съдебни актове, така че такива разсъждения могат да се правят само на базата на факти. Разбира се трудно е да се работи, в намален състав, но това не означава, че съдиите, които работим сами или в значително съкратен състав, просрочваме дела. Всичко се спазва много стриктно и може да видите в отчетите, че няма дела, които са точени. Има известно отлагане на делата, но това е заради събиране на доказателства или невъзможност на вещо лице или адвокат да се яви, но въпреки това отлагането на делата става съобразно европейските стандарти в разумния едномесечен срок.

Не може да отречете, че има разделение между съдиите по отношение на това дали правораздават в съд в голям или в малък град. Откъде идва това напрежение?

Не е нужно да търсим нещо, което го няма – проблем, противопоставяне, антагонизъм между колегите няма. Ние се уважаваме, познаваме се. Работил съм с колеги, които са отишли да работят в т.нар "по-големи съдилища", с тях поддържаме контакт, чуваме се, виждаме се. Нямаме нищо против помежду си. Има проблем в големите съдилища с натовареността, има проблем в малките съдилища с малкия брой съдии, които работят, но ние сме достатъчно интелигентни хора, за да не се упрекваме, че едните страдат заради другите и обратно.

Прави впечатление, освен това, че РС-Златоград няма титулярен ръководител от близо 1 година. Последният кандидат за поста - Сунай Осман – не бе избран от Съдийската колегия. Няма ли кандидати за ръководители на съда?

В момента тече периодът за подаване на документи все още, така че този въпрос може да се коментира след изтичане на срока.

Случаят с липсата на кандидати за административен ръководител на съда, който в момента управлявате, не е единичен. Няма кандидати за председатели и на съдилищата в Пазарджик, Девня, Белоградчик, Ивайловград, Първомай. Често в конкурсните процедури се явява само по един кандидат за длъжността, липсва състезателност. Да не би колегите Ви да се страхуват да заемат ръководен пост по някакви причини? На какво се дължи това, според Вас?

Прави впечатление, като погледна в сайта на ВСС, че има органи на съдебната власт, за които няма кандидати за ръководител, но не мога да кажа каква точно е причината. Ръководната работа създава допълнителни ангажименти, отговорности. Освен, че отговаряш за делата, които са ти разпределени, отговаряш за цялата сграда, за всички служители, донякъде за всички дела, за работа с медии, за отношения с други учреждения. Отнема доста време, изисква и усилия и човек трябва доста бързо да се справя със собствените си дела, за да може да му остава време и за административна работа, но всеки конкретен съдия може да каже защо иска или не да е административен ръководител. Това представлява според мен административната работа. Вършил съм я в Мадан два мандата и след това бях временно изпълняващ длъжността председател още известно време, така че административната работа си е отговорност. Има и друг момент – в малките органи на съдебната власт, където един административен ръководител е изкарал два мандата и няма право на повече, а другият съдия там не желае или също е изкарал два мандата, тогава възниква ситуация, в която, ако са само двама съдии, то никой няма да може повече да поеме мандат.

Нали именно в тази насока Съдийската колегия на ВСС измени своето решение от 7 ноември м.г. за правилата за назначаване на временен ръководител на даден съд. Сега вече председател с изтекъл мандат може остане и.ф. ръководител до назначаването на титуляр.

То няма и друг начин, трябва да има някой, който да изпълнява тези функции. Не да има човек, който само да се води, че изпълнява функциите, този човек просто трябва да си работи като административен ръководител и да си има резултат от работата. И явно това е човекът, който има този опит. Там където има други желаещи за ръководители, те ще си се явят на конкурс.

И накрая, не мога да не Ви попитам - каква е вашата визия за по-добри условия на труд на магистратите, особено при хипотезата, при която работят в съкратен състав или на места дори сами?

Голяма част от магистратите са претоварени, имат здравословни проблеми, заболявания, като високо кръвно, например. Добре е да се помисли, ако не във всички съдебни палати, то поне в по-големите, да се ангажират медицински екипи или лекар, които да могат при инцидент да реагират на място, в залата. Неведнъж сме ставали свидетели на случаи, при които на магистрат, служител или заседател му прилошава по време на заседание. Мога да кажа, че това дори се случва често, но няма кой да реагира.

На второ място, според мен, следва да се положат усилия да се осигури възможност на магистратите да почиват регулярно и при едни преференциални условия във ведомствени бази. Ние магистратите отдавна нямаме такава възможност и не ползваме определени преференции. Имаше бази, които се продадоха и сега магистратите не могат да ги ползват, а например, такива привилегии има за служителите на МВР, да кажем. Другият момент е, че трябва да ни се осигури възможност и да закупуваме жилища на префенренциални цени и при преференциални условия. Много съдии изтеглиха огромни кредити, който с години изплащат, дори след като вече не упражняват магистратската професия.

Какво послание и пожелание бихте отправили към колегите си в такъв случай?

Предвид наближаващите празници, единственото което бих искал да пожелая на всички колеги е да изпратят живи и здрави 2018 година и да посрещнат една здрава, силна и щастлива 2019 година.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
44
|
нерегистриран
21 ноември 2018, 15:00
6
0
Да не изпадаме в идиотизъм - не бива да има лекари с 800 лева заплата и ако все още има такива , то е проблем на МЗ , а и на самите лекари . Аз бих напуснал и така и се случва , като болници с такива заплати скоро ще се закрият. Не познавам и архитекти в община , които да вземат по 800 лева . ако има те са на граждански договор и което е по-лошото - очевидно вземат рушвети . Ако съм архитект няма да съм съгласен за такава заплата . Така стигаме и да това което искаш - по същата схема да минат и 90 % от съдиите , да се почне открито искане на пари , брутална корупция като в болниците . Това ли искаш ? Доброто заплащане е най-добрата антикорупционна практика за един служител или съдия . На мен парите ми стигат и не съм корумпиран. Такива са 95 % от съдиите , но българинът много обича да говори и да мрази …..
43
|
нерегистриран
16 ноември 2018, 20:45
2
-5
До коментар [#42] от "Що е то "съдебен хейтър"":
Обикновено съдебните хейтъри са нереализирани лузъри , които мразят всичко и всички , но по една или друга причина са фиксирали на съдебната система . Типичен профил - нереализирани адвокати , юрисконсулти с жалко съществуване, "пострадали" от неуспешни разводи , ошушкани бедняци …Насъсквани от медиите , за тези индивиди дори заплата от 500 лева за съдия им се струва висока. Според тях съдията е долна твар , която по цял ден пъха пачки в ръкавите на тогата....защото те самите биха правили така . Гладът е лош съветник - води до пороци и пречи да се разсъждава трезво .

Съдебният хейтър не може да разбере , че няма интерес от нископлатен съдия. Тогава кошмарите му наистина ще се реализират....и такива като него изцяло ще завладеят професията .

Във всяка държава си има йерархия и се знае кой кой е . Не може съдия да взема по-малко от секретарка в община или от касиерка в данъчно. Най-малкото не би имало смисъл да се учи висше образование . Секретарски или касиерски курс е няколко месеца и като цяло всеки може да работи тази професия .


айде,почна се - колко сме велики,колко са ни умни и големи главите,трябва затова да имаме служебни къщи,лекари,помощници,ведомствени бази,и заплати колкото си искаме:) Стига бе,пич,един архитект в общината да не учи по-малко от теб? Или лекар в болница?
42
Що е то "съдебен хейтър"
|
нерегистриран
16 ноември 2018, 09:39
7
-1
Обикновено съдебните хейтъри са нереализирани лузъри , които мразят всичко и всички , но по една или друга причина са фиксирали на съдебната система . Типичен профил - нереализирани адвокати , юрисконсулти с жалко съществуване, "пострадали" от неуспешни разводи , ошушкани бедняци …Насъсквани от медиите , за тези индивиди дори заплата от 500 лева за съдия им се струва висока. Според тях съдията е долна твар , която по цял ден пъха пачки в ръкавите на тогата....защото те самите биха правили така . Гладът е лош съветник - води до пороци и пречи да се разсъждава трезво .

Съдебният хейтър не може да разбере , че няма интерес от нископлатен съдия. Тогава кошмарите му наистина ще се реализират....и такива като него изцяло ще завладеят професията .

Във всяка държава си има йерархия и се знае кой кой е . Не може съдия да взема по-малко от секретарка в община или от касиерка в данъчно. Най-малкото не би имало смисъл да се учи висше образование . Секретарски или касиерски курс е няколко месеца и като цяло всеки може да работи тази професия .
41
shadow of the eagle
|
нерегистриран
16 ноември 2018, 08:33
8
-3
До коментар [#37] от "Марко":
То си е и въпрос на индивидуална гледна точка.

При заплатите в т.нар."съдебната система" и известния ни жизнен стандарт ще е дискриминиращи магистратите да ползват каквито и да било жилищни и други финансови привилегии,които да са различни от тези за всички останали.

Дори и жилищния фонд към ВСС според мене следва да се премахне в този му вид,в който го знаем и да се реорганизира с нов в един блок в затворен комплекс само за София от 10 на двустайни апартамента само за членове на ВСС от провинцията,които нямат жилища там и нямат финансова възможност за свободен наем т.е. ще стоят празни.
Взаимоотношенията между магистрати от малките съдилища и прокуратури и тези от по-големите най-често са си персонални в насока симпатии към "нашите" и "рязане и гонения по устав" за "чуждите" и "неотралните"...

Твърдения,различни от тези ми се струват като недостоверни и доста лицемерни.
:Марко, знаеш ли каква е заплатата на касиер-продавач в офис на мобилен оператор при достигане на месечния таргет и колко често успяват да постигнат таргета. Няма да ти кажа само ще те насоча, че е по-висока от заплатата на районен съдия с 10г. стаж и ранг на съдия ва АС. Сега се замисли за натиска срещу съдиите и само срещу тях и го сравни с безуспешните си опита да предоговориш договор в мобилен оператор на по-ниска тарифа.
40
Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
|
нерегистриран
16 ноември 2018, 08:02
9
-6
Динко Хаджиев, и.ф. председател на РС-Златоград: " Голяма част от магистратите са претоварени, имат здравословни проблеми, заболявания, като високо кръвно, например. Добре е да се помисли, ако не във всички съдебни палати, то поне в по-големите, да се ангажират медицински екипи или лекар, които да могат при инцидент да реагират на място, в залата. Неведнъж сме ставали свидетели на случаи, при които на магистрат, служител или заседател му прилошава по време на заседание. Мога да кажа, че това дори се случва често, но няма кой да реагира. На второ място, според мен, следва да се положат усилия да се осигури възможност на магистратите да почиват регулярно и при едни преференциални условия във ведомствени бази. Ние магистратите отдавна нямаме такава възможност и не ползваме определени преференции."
Динко Хаджиев, и.ф. председател на РС-Златоград, всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви привилегии, основани на образование, лично и обществено положение. Гражданите на Република България, където и да се намират, имат задължения по тази Конституция.
39
|
нерегистриран
16 ноември 2018, 01:26
8
-10
Динко,Златоградски вожде,ще ти осигурим и един голям негър,познай да те прави какво - да те масажира във ведомствената база,и то на преференциални цени,а после ще извади един огромен кредит,и ще ти го даде да го усвоиш безлихвено
38
|
нерегистриран
16 ноември 2018, 00:20
6
-4
До коментар [#1] от "нерегистриран":
Динко, не коректност, а кураж - да кажеш истината, ти липсва !
ВСС - с безпринципната си и лишена от идея за полезен ефект нормативна дейност и практика, е автор на ситуацията, обслужваща дивия егоцентризъм на колеги като Веселина.
Последната е една от многото, които решиха: "Да се "закачат" някъде!", а след това да му мислят как ще стигнат до всъщност крайната си цел - пост.местоживеене, София и пр.
Това свидетелства за липса на качества за заемане на магистратска длъжност. Системата не съществува, за да и е "добре" на Веселина и всички останали знайни и незнайни кариеристи, с които ВСС се ангажира и обгрижва, повече от институциите, предназначени да осигуряват правосъдие на гражданството на съответната територия.


Лозан Панов командирова госпожицата в СРС, не ВСС.
37
Марко
|
нерегистриран
15 ноември 2018, 22:00
15
-2
То си е и въпрос на индивидуална гледна точка.

При заплатите в т.нар."съдебната система" и известния ни жизнен стандарт ще е дискриминиращи магистратите да ползват каквито и да било жилищни и други финансови привилегии,които да са различни от тези за всички останали.

Дори и жилищния фонд към ВСС според мене следва да се премахне в този му вид,в който го знаем и да се реорганизира с нов в един блок в затворен комплекс само за София от 10 на двустайни апартамента само за членове на ВСС от провинцията,които нямат жилища там и нямат финансова възможност за свободен наем т.е. ще стоят празни.
Взаимоотношенията между магистрати от малките съдилища и прокуратури и тези от по-големите най-често са си персонални в насока симпатии към "нашите" и "рязане и гонения по устав" за "чуждите" и "неотралните"...

Твърдения,различни от тези ми се струват като недостоверни и доста лицемерни.
36
|
нерегистриран
15 ноември 2018, 20:58
18
-4
Като съдия мога да кажа , че интервюираният въобще не е в час - какви ведомствени бази , какви жилищни преференции ??? Да не сме 1978 г ??? И да има ведомствени станции , не бих стъпил в тях. Защо да гледам същите мутри , които гледам цяла година...А и един интелигентен човек иска да почива разнообразно , да отиде макар и за няколко дни в чужбина , да се обогати с впечатления . Ведомствени бази с евтина ракия и водка , това е късен соц , от който ми се гади .

За жилищните преференции - също не е правилно . Всички стимули трябва да са в заплатата , като има и стимули за добра работа .

Това , че много съдии са болни е вярно , но то и целият български народ е болен . Причината не е само стрес , но и други фактори - обездвижване , липса на спорт , пушене , пиене . Въобще българинът не умее да живее и да си пази здравето .
35
до Правен свят
|
нерегистриран
15 ноември 2018, 20:57
10
-1
Правен свят, моля не давайте невярна информация - съдилищата в Пазарджик си имат председатели. За съда във Велинград повече от три години нямаше кандидати за председател.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно