Общият съд на ЕС - целта оправдава средствата
Ограниченията срещу руски банки и предприятия заради кризата в Украйна остават
Магистратите припомнят, че значимостта на преследваните цели може да оправдае отрицателни последици
Ограниченията срещу руски банки и предприятия заради кризата в Украйна остават

С решение от днес Общият съд на ЕС потвърждава приетите от Съвета ограничителни мерки срещу редица руски банки и нефтени и газови предприятия и счита, че тези мерки са необходими за защитата на основните интереси на сигурността на Съюза и за поддържането на мира и международната сигурност и че анализът на оспорваните актове с оглед на Споразумението за партньорство ЕС— Русия не е разкрил нищо, което може да засегне валидността на тези мерки. Що се отнася до твърдението за допуснато нарушение на принципа на равно третиране и на забрана на произвола, Съдът констатира, че решението да се набележат предприятия или сектори, които зависят от върхови технологии или експертни знания, достъпни основно в рамките на Съюза, отговаря на целта да се гарантира ефикасността на ограничителните мерки и да не се допусне неутрализирането на действието на тези мерки с вноса в Русия на заместими изделия, технологии или услуги от трети страни.

Казусът

В отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, от 31 юли 2014 г. насам Съветът приема ограничителни мерки срещу редица руски банки и предприятия, специализирани в нефтения и газовия сектор. Чрез тези мерки се налагат ограничения върху някои финансови операции и върху износа на определени чувствителни изделия и технологии, ограничава се достъпът на някои руски образувания до капиталовия пазар и се забранява предоставянето на услуги, необходими за някои нефтени сделки.

Целта на взетите от Съвета мерки е Русия да плати по-висока цена за действията си за подкопаване на суверенитета на Украйна. Редица засегнати от тези мерки предприятия и банки се обръщат към Общия съд на Европейския съюз с искане мерките да бъдат отменени.

Решението

В днешните си решения Общият съд най-напред приема, че е компетентен да провери законосъобразността на обжалваните актове и че жалбите са допустими, тъй като подалите ги образувания са пряко и лично засегнати от въпросните мерки или, що се отнася до ограниченията при износа, са пряко засегнати от актове, които не включват мерки за изпълнение.

По съществото на спора Общият съд по-специално приема, че Съветът е изложил достатъчно мотиви в обжалваните актове и че тези мотиви са позволили на засегнатите образувания да се запознаят с причините за налагането на засягащите ги ограничителни мерки и да ги оспорят. Общият съд освен това подчертава, че декларираната цел на обжалваните актове е Русия да плати по-висока цена за действията си за подкопаване на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и да се насърчи мирното уреждане на кризата. Според Общия съд тази цел е в съзвучие с целта да се поддържат мирът и международната сигурност в съответствие с целите на външната дейност на Съюза, залегнали в член 21 ДЕС. Общият съд също така уточнява, че Съветът може, ако счита за целесъобразно, да наложи ограничения, насочени към предприятия, действащи в специфични сектори на руската икономика, в които изделията, технологиите или услугите от Съюза заемат особено важно място.

Общият съд припомня също, че въпросът дали разглежданите ограничителни мерки са съвместими със Споразумението за партньорство ЕС—Русия вече е бил разрешен от Съда в решението му по дело Rosneft от 28 март 2017 г.

Общият съд също така уточнява, че във връзка с принципа на пропорционалност в практиката си Съдът приема, че на законодателя на Съюза следва да се признае широко право на преценка в областите, които предполагат той да направи избор от политическо, икономическо и социално естество и в които е призван да извършва комплексни преценки.

Налице е разумно съотношение между съдържанието на обжалваните актове и преследваната с тях цел в съответствие с тази практика на Съда. Общият съд припомня, че значимостта на преследваните цели може да оправдае отрицателни последици, дори съществени, за някои оператори, които по никакъв начин не са отговорни за положението, довело до приемането на санкциите. Поради това намесата в свободата на стопанска инициатива и правото на собственост на засегнатите образувания не може да се смята за непропорционална.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
13 септември 2018, 21:36
3
-1
Отвратително двуличие и двойни стандарти, както винаги!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно