Съдия Виолета Магдалинчева:
Уча младите колеги да отсъждат по справедливост*
Заведох младшите съдии на делото срещу Йоан Матев, за да видят реакции на заседания с медиен интерес, казва още Магдалинчева, която е преподавател в НИП
Уча младите колеги да отсъждат по справедливост*

Съдия Виолета Магдалинчева, снимка: в-к "24 часа"

Съдия Магдалинчева, през учебната 2017/2018 г. бяхте преподавател на младши съдии в Националния институт на правосъдието (НИП). Кой е първият и най-важен урок, на който държите на ги научите?

Първоначално обучаващите се в НИП са три категории - кандидати за младши съдии, за младши прокурори и за младши следователи. През изминалата учебна година имах удоволствието да бъда постоянен преподавател на първата група. За да станат кандидати за младши съдии, колегите преминават през тежък конкурс и демонстрират знания в условията на сериозна конкуренция. Сухата статистика показва, че за 2017 г. в конкурса за младши съдии са подали заявление 755 кандидати за 29 свободни длъжности.

При тази конкуренция в НИП започват обучението си млади юристи с отлична теоретична подготовка, нерядко с практически опит, но най-важното с огромна вътрешна мотивация. Тя ги подтиква да търсят, изискват, трансформират и използват знанията си и повярвайте - това те правят непрестанно.

Тъй като мотивацията е насочена в посока усъвършенстване на правните познания и прилагането им на практика, не мисля, че курсистите имат нужда от уроци, различни от това да ги научим да приложат знанията си в съдебната зала.

Ако приемем, че такива уроци все пак са необходими, те не следва да са единствено лекции, обучение или упражнение, а по-скоро като пример, поучение и наставление. Затова съм се опитвала да бъда не просто техен учител по право, а наставник, съветник и ментор. 

Стремяла съм се и надявам се да съм успяла да ги накарам да бъдат компетентни, смели, изискани и в същото време неотстъпчиви в правната си култура и в отстояването на своята позиция, която съм казвала, че никога не бива да бъде самоцел, а средство за прилагане на закона и за постигане на справедливост.

Лаская се да мисля, че съм ги учила да преодоляват професионалната елитарност и самомнение, че съм култивирала у тях чувството на смирение и съм посадила зрънцето на покаянието пред грешките – своите и чуждите. Надявам се да съм им предала и обичта към правото и професията, без която не можеш да бъдеш пълноценен съдия.

Има ли случаи хора, преминали обучението в НИП, да се отказажат да станат съдии? 

Вече посочих, че младите колеги преминават през сериозен конкурс. Подготовката понякога отнема години. Редки са случаите, в които успешното му преминаване се случва от първия път. Ето защо курсистите имат силна мотивация да преминат успешно обучението в НИП и след финалните изпити да започнат същинската си работа като младши съдии в окръжните съдилища.

На мен лично не ми е известно непосредствено след обучението курсисти да са отказали да практикуват като младши съдии. Разбира се, по лични причини част от тях, дори и след малко години практика, пожелават да преустановят работата си като съдии.

Основанията са разнородни - някои са чисто битови и свързани с неудобството от пътуването, други са лични и се обясняват с прекомерното насищане на времето единствено с работа, защото професията изисква огромно себеотдаване, а трети се свеждат до неоправданите очаквания и до осъзнаването, че тази работа не им приляга.

Какъв е профилът на младшите съдии, работили ли са нещо преди НИП?

Не мисля, че е възможно да бъде изведен общ профил на курсистите. Те са разнородни и това е една от причините за сериозното професионално предизвикателство при работата с тях. Част от кандидатите нямат практически опит и обучението в НИП е първият им досег с работата на юриста. Други имат стаж в различни сфери -като адвокати, адвокатски сътрудници, юрисконсулти, разследващи полицаи, инспектори. Немалко кандидати са работили като съдебни помощници и доколкото основната функция на съдебния помощник е да подпомага работата на съдията, не е учудващ нарастващият брой помощници, които печелят конкурсите в последните години. Тази разнолика като познания и практическа подготовка аудитория е сериозно предизвикателство за преподавателите на НИП. Поради това към всеки от курсистите се изисква метод на работа, съобразен с индивидуалните му особености и интереси с цел максимално развитие на положителните качества.

А има ли прилики между тях? 

Най-напред обичайно са на възраст между 27 - 35 г. Сходни са и в мотивацията си на практика да прилагат съдийската професия. Подобни са в характерната за младостта емоционалност и нетърпение, а също и в непримиримостта си с несправедливостта. Обичливи са, но също така и разсъдливи, разумни, със самосъзнание и дух. Всичко това прави от разностранната на пръв поглед човешка маса една бляскава по ума и качеството си аудитория, която е изключително изискваща към това, което получава като познание.

Вие и вашите курсисти посещавахте редовно делото срещу Йоан Матев за убийството в Борисовата градина, какви бяха коментарите ви след заседанията?

Имахме възможността да следим заседанията по мерките за неотклонение на досъдебната фаза на процеса, а също и разпоредителното заседание. Коментарите ни бяха строго професионални и свързани с практически проблеми - как се произнася съдът по обоснованото предположение, без да създаде основания за отвод в същинския процес, как се изчисляват максимално допустимите срокове за задържане на досъдебното производство, когато обвиняемият е бил привлечен за престъпление, извършено от него като непълнолетен, какво би трябвало да бъде поведението на съдията и на съдебния състав по дела с медиен интерес, как се осигурява достъпа на журналисти в зала, публичен ли следва да е процесът, ако непълнолетният обвиняем е навършил пълнолетие, и други въпроси, които са повече с практическа и по-малко с теоретична насоченост. В рамките на обучението винаги съм използвала възможността колегите да посещават съдебни процеси. Това е най-удачният, бърз и даващ плодове начин те да усъвършенстват познанията си.

Редно ли е съдия на 25 г. да правораздава?

Трудно ми е да отговоря еднозначно. Младостта е време, в което се трупа житейски опит и знания, добива се мъдрост. Мъдростта обаче се предопределя не само от годините, а от опита, който си имал и от прозорливостта, която е следвало да проявиш в житейския си път. Неслучайно нито една религия или философско течение не поставя знак за равенство между мъдростта и старостта. Не е задължително двете да вървят ръка за ръка. Поради това на 25 г. е възможно да имаш разум, интуиция, прозорливост и знание за това кое е добро и правилно много повече отколкото, ако си на 40 например.

Дали е правилно да бъдеш съдия на 25 г., не зная, но със сигурност не е незаконно, а щом е позволено, очевидно е разрешено и вероятно има основание да се случва.

Младият човек носи със себе си особен заряд на емоционалност и справедливост, който може да бъде по-ценен от години опит. Освен това, трябва да е ясно, че попадането в професията на такава възраст е по-скоро изключение, отколкото правило. За да станеш съдия, се минава през задължително деветмесечно обучение в НИП и двугодишен период като младши съдия в окръжните съдилища.

Като съдия в Софийския градски съд вие гледахте на първа инстанция делото "Наглите" с младши съдия. Той как се справи? Беше ли разтревожен, че му се пада такъв тежък процес? 

Поради тежките наказания за престъпленията, за които беше внесен обвинителен акт в съда, процесът се разглеждаше в т.нар. разширен състав. Той включва двама професионални съдии и трима съдебни заседатели. Един от професионалните съдии действително беше колега младши съдия. Пред мен тревога не е демонстрирал, още по-малко страх или некомпетентност. Напротив, подготовката му за делото беше наравно с моята, участието му в съвещанията - напълно адекватно, а изразената правна позиция - съвпадаща с мнението на мнозинството.

У този колега съзрях невероятна професионална подкрепа и отдаденост. За щастие, той продължава да е съдия, вече не младши, с онази всеотдайност, която ме впечатли тогава. Желая на всички именно това - да не губят плам и да не забравят, че подписът под съдебния акт остава завинаги като написано на ръка изображение на името им или като петно. Оттук насетне те избират кой път да поемат.

Виолета Магдалинчева е съдия в Софийския градски съд. Тя бе председател на състава, който осъди бандата за отвличания "Наглите". Заради безупречната си работа по делото бе отличена с приза "Юрист на годината" през 2010 г. Тя е второ поколение съдия. Дъщеря е на бившия заместник-председател на Върховния административен съд (ВАС), а в момента представляващ Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев. 

*Препечатваме интервюто от в-к "24 часа".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
12
Те си ме знаят и ще се сетят :)))
|
нерегистриран
21 юли 2018, 21:52
4
-1
Ето какви тарикати и хитреци се оказаха в ИВСС.
Имат право да издават на основание чл. 54(1)т.10 и т.11 от ЗСВ ВЪТРЕШНИ правилници, но са си позволили да издадат ПРАВИЛНИК, като текста в чл. 62 на техния правилник противоречи на чл. 111 от АПК. Г-жа Точкова казва, че ИВСС не работи по глава осма от АПК ... и как така реши :))), но са успели поне засега да сложат ограничение тези "законотворци". :))) Забележете, че са се увлекли - няма възможност, и чрез упълномощен. Така по техния текст, ако упълномощите адвокат - може да не Ви разгледат сигнала на тяхно си основание :)))) Техен избор . За сигнал по телефон - забравете :))) Ето какво казва ЗСВ:
Чл. 54. (1) Инспекторатът:
10. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) приема вътрешни правила за извършване на проверките по т. 1 - 3 и т. 8 в органите на съдебната власт;
11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) приема вътрешни правила за провеждане на проверките за почтеност на експертите при Инспектората и организира тяхното провеждане;
ТЕКСТА В АПК:
Чл. 111. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща.
ТЕКСТА В ПРАВИЛНИКА НА ИВСС:
Чл. 62. (2) Сигналите трябва да са подадени в писмен вид, на български език, да съдържат данни за подателя и адреса му и да са подписани от него. (3) При постъпване по електронната поща на сигнал, неподписан с квалифициран електронен подпис, до подателя се изпраща съобщение с указания за отстраняване на недостатъка.
1.3.Текст, по който служебно може да се иницира проверка: Чл. 63. Проверки могат да бъдат инициирани и служебно, включително по информация, разпространена чрез средствата за масово осведомяване.
АНАЛИЗ:
Тези не рабират или е удобно да не рабират какво е: ВЪТРЕШЕН правилник ....:))), Станаха законотворци - решавали са и решават човешки съдби, но с текста си поулесниха работата - по-малко да бъдат обезпокоявани. Следваща тема ще е как извършват проверките - през ред и по диагонал, внимавайки да не засегнат някой много "независим".
При сезиране на г-жа Цачева и НС от приемната на НС казват: "Аааа, ама съдебната власт е независима". Госпожата обидена за мимикрията е над нещата и не ми обръща внимание.
Аз предложих нещо много простичко, справедливо и работещо.
НС да промени реда за издаване на правилници и да се запише следното:
ВСС и ИВСС съставят проекти на правилници, проекти на Наредби и ги предоставят на министъра на правосъдието за обсъждане и издаване.
За каква независимост става дума или намеса, че съм лаик не схващам:))) Недопустимо е орган, който има отношение с гражданите сам да определя правилата за отношения между себе си и гражданите, защото се движи от своя интерес - поне в случая.
Същото е и с висшия адвокатския съвет. Те решават колко ще е минимума на адвокатския хонорар. Как така в Германия държавата решава, а в България не. Скоро "рипнаха" закон за асоциация на превозвачите и там нещо сами да си решават :))) Така министрите само да пийкат кафе, да ни облъчват от телевизиите, че много са се скъсали от работа :)))), а всеки да се оправя.
Когато писах преди години до оня ... Хр.Бисеров с предложение за текст - той: "Съдебната власт е независима"
Писах до предишния ВСС с конкретни факти и Я.Тодоров: "Съдиите са независими" :))))
Скоро получих от сегашния ВСС от представител на съдиите и друг на прокурорите : "съдиите са независими" :))))
Ужас - може ли някой да ме осветли как примерно Ченалова е по-зависима и други с дисциплинарни производства, че съм лаик.
Тези четат ли Наредба №2 за атестиране какви действя се извършват, но е ясно, че само ако изкрещи посланик и се задействат. Някъде беше записано: "комисия за пред посланици (за етичната става въпрос)".
Както в някои страни в Европа и във всички 50 щата в САЩ, така и в България по налични причини ВСС и ИВСС трябва да се закрият.
В Чехия откъдето е комисаря по правосъдие - няма такива и си работят, като и в някои други страни !!! Нашата измишлютина е добре замислена, за да се прехвърля "топката" ту тук, ту там :))) или се върви по най-дългия път.
10
До Магдалинчева
|
нерегистриран
21 юли 2018, 20:49
4
-1
Задължение ли е за съдиите да предоставят в срок протоколите от СЗ или ако е по дела с Топлофикация - може безнаказано да ги поскриват, а после да казват: "Аааа той не е ползвал правата си ". В съда все гражданите са му виновни, че не смогват - претоварени били. Когато някой не може да мисли - за такъв какъвто и срок да има , все му е недостатъчен.
8
Наглата Вили
|
нерегистриран
18 юли 2018, 12:01
13
-10
С бебешко преструване и лицемерие се опитва да замаже гафа, че осъдиха извършителите на едно отвличането за цялата серия и по този начин... най-малко Тате обра лаврите за ВСС. Лично лансиран от Цв.Цв.
5
?
|
нерегистриран
18 юли 2018, 09:48
14
-2
До коментар [#4] от "Съдия":
Познавам Вили Магдалинчева от доста години и мога да кажа за нея само хубави неща. И от интервюто си личи. Нека не я плюваме излишно. Това, чия дъщеря е не я прави повече или по - малоко стойностен човек.


А ако беше дъщеря на някой "враг на народа", пак ли щеше да е "стойностен човек", а?
4
Съдия
|
нерегистриран
17 юли 2018, 14:46
26
-15
Познавам Вили Магдалинчева от доста години и мога да кажа за нея само хубави неща. И от интервюто си личи. Нека не я плюваме излишно. Това, чия дъщеря е не я прави повече или по - малоко стойностен човек.
3
|
нерегистриран
17 юли 2018, 11:35
6
-6
А трябва да бъде точно обратното - първо НИП после младши магистрат. Да сте чували някой да не е издържал заключителния изпит
2
бибилинчев
|
нерегистриран
17 юли 2018, 11:33
31
-23
"Дъщеря е на бившия заместник-председател на Върховния административен съд (ВАС), а в момента представляващ Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев"
Трябваше с тва да започне статийката.... и да завърши
1
Съдия
|
нерегистриран
17 юли 2018, 10:17
24
-23
Прекрасната Вили!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно