КАК към съдийската колегия на ВСС обяви
Бившият кадровик Милка Итова не може да участва в конкурс за съдия във ВКС
Съдията нямала нужното прослужено време на последната заемана длъжност
Бившият кадровик Милка Итова не може да участва в конкурс за съдия във ВКС

Комисията по атестиране и конкурси (КАК) към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не допуска бившият член на Висшия съдебен съвет Милка Итова до конкурс за повишаване и заемане на една от трите свободни длъжности за съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), тъй като нямала нужното прослужено време на последната заемана от нея длъжност. Това стана ясно от публикуваните списъци на допуснатите до конкурса кандидати за съдии във Гражданска и Наказателна колегия на ВКС.

Основанията за недопускане на Итова като кандидат за върховен магистрат, според КАК,  се съдържат в разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която гласи, че кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1  от ЗСВ може да е съдия, прокурор или следовател,  който има стажа по чл. 164 от ЗСВ за обявената  свободна длъжност и е прослужил минимум 3 години  на заеманата длъжност.

"Това изискване, съгласно препращането към чл. 189, ал. 1 от ЗСВ важи, както за  конкурсите за повишаване в длъжност, така и за  конкурсите за преместване.  Съдия Милка Здравкова Варнова - Итова е член на  Висшия съдебен съвет - мандат 2012 – 2017 г. След  изтичането на мандата, с решение на Съдийската  колегия на ВСС по пр. No 39/04.10.2017 г. е  възстановена на длъжност "съдия" в  Административен съд – София - област, считано от  03.10.2017 г. Към датата на обнародване на  решението за обявяване на конкурса в Държавен  вестник, а именно 02.01.2018 г., съдия Милка  Здравкова Варнова – Итова има прослужено време на  заеманата в този орган на съдебната власт длъжност,  възлизащ на 3 месеца и 1 ден", обединяват се членовете на КАК.

Според издадената на съдия Итова служебна бележка , тя е прослужила на длъжност "съдия  в окръжен съд" на окръжно ниво 9 години 2 месеца и 3 дни, включително стажа й в Софийски градски съд (СГС), но на длъжност "съдия" в АССО имала  стаж само 3 месеца и 1 ден. Според тълкуването на КАК в нормата на чл. 191, ал. 1 от  ЗСВ няма предвидена възможност за приравняване на  длъжности. Смисълът на текста е съдията да е  прослужил 3 години в същия орган на съдебната  власт.

Според публикуваните списъци, на условията за кандидат- върховни магистрати в Гражданската колегия на ВКС отговарят: Атанас Симеонов Иванов - съдия в РС – Благоевград, Стела Борисова Кацарова - съдия в СГС, Розинела Тодорова Янчева -съдия в СГС, Катерина Делчева Енчева - съдия в СГС, Николай Енчев Енчев - съдия в СГС, Елица Йорданова Стоянова - съдия в ОС – Добрич, Ралица Борисова Димитрова - съдия в СГС, Божана Костадинова Желязкова - съдия в СГС, Жаклин Димитрова Петрова – Комитова - съдия в СГС, Светлана Кирилова Цанкова - съдия в ОС – Варна, Десислава Борисова Николова - съдия в ОС – Добрич, Нина Стойчева Янакиева - съдия в СГС, Венета Стоянова Георгиева - съдия в СРС, Любомир Симеонов Нинов - съдия в РС – Варна, Мариана Мавродиева Мавродиева - съдия в ОС - Стара Загора, Мариана Радева Христова - съдия в ОС – Варна, Емилия Георгиева Донкова – Найчева - зам.адм.ръководител - заместник-председател на ОС -  София, Филип Владимиров Владимиров - съдия в ОС – София, Валентин Димитров Бойкинов  - съдия в СГС, Цветко Аспарухов Лазаров - съдия в АС – София, Величка Симеонова Борилова - съдия в ОС – Благоевград, Десислава Любомирова Попколева - зам.адм.ръководител - заместник-председател на СГС,  и.ф.адм.ръководител -  председател на СГС, Хрипсиме Киркор Мъгърдичян - съдия в СГС, Мария Янкова Иванова – Вранеску - съдия в СГС, Елена Николаева Стойчева – Андреева - съдия в ОС – Варна, Георги Иванов Иванов - съдия в СГС, Мария Иванова Христова - съдия в ОС – Варна, Милена Рангелова Даскалова - зам.адм.ръководител - заместник-председател на ОС – Перник, Златка Николова Чолева - съдия в СГС, Здравка Ангелова Иванова – Рогачева - съдия в СГС, Таня Калоянова Орешарова – Банкова - съдия в СГС, Рени Христова Коджабашева - съдия в СГС, Бисера Боянова Максимова – Иванова - съдия в ОС – Търговище.

За четирите свободни длъжности в Наказателна колегия на ВКС пък ще се борят: Елена Кръстева Каракашева - зам.адм.ръководител - заместник-председател на АС - София, Мария Митева Лалова - съдия в АС – София, Даниела Бориславова Врачева - съдия в Апелативен Специализиран наказателен съд, Вера Цветкова Кънева - съдия в АС – София, Надежда Стефанова Трифонова – Велева -  съдия в АС – София, Анелия Маринова Игнатова - съдия в РС – Ихтиман, Кристина Иванова Тодорова - съдия в РС – Сливница, Красимира Георгиева Медарова - съдия в АС – София, Румен Любенов Петков - съдия във Военно-апелативен съд, Камен Василиев Иванов - съдия в АС – София, Вера Станиславова Чочкова - съдия в СГС, Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова - съдия в ОС – София, Николай Найденов Младенов - съдия в СГС, Деница Вълева Вълкова – Петкова - адм.ръководител - председател на АС – Бургас, Десислав Светославов Любомиров - съдия в СГС, Михаела Христова Буюклиева - съдия в ОС – Пловдив, Силвия Александрова Цанкова – Захариева - съдия в ОС – Пловдив, Красимир Маринов Димитров - съдия в РС – Плевен, Даниел Атанасов Луков - съдия във ВС – Пловдив, Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативен Специализиран наказателен съд, Даниела Росенова Иванова - и.ф.адм.ръководител - председател на Апелативен Специализиран наказателен съд, Петя Николаева Колева – Рушанова - зам.адм.ръководител - заместник-председател на  АпСпНС, Мая Петрова Йорданова - съдия в ОС – Сливен, Величка Асенова Цанова – Гечева - съдия в СГС, Невена Иванова Грозева – Недева - съдия в АС – София, Бонка Василева Янкова - съдия в ОС – Търговище, Стефан Йорданов Илиев - съдия в АС – София, Димитрина Ангелова Йорданова - съдия в СГС, Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в СГС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 17:22
61
-3
Чета и се наслаждавам. Най-накрая някой от ВСС да пострада от простотиите, които сам поддържаше и прокарваше. Но кой да мисли, че един ден ще трябва да се бори с простосмъртните съдии за място в по-горна инстанция.
2
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 17:33
36
-1
Накъде без Врачева и Росенова. Те са най-заслужилите.
3
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 17:53
45
-7
В кконкурса за ГК кандидатстват абсурдни личчности и гротескни съдии, то няма трима, които да стават за ВКС. За нахалството на отпадналата няча и да коментирам, по е ЗСВ трябваше да си прочете.
4
Някой
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 17:55
16
-14
Действително разпоредбата с т.н три години уседналост е умопомрачаваща идиотия, сякаш съдебната власт е казарма.По принцип това беше въведено, че в крайна сметка ако си станал от районен окръжен съдия/прокурор, преди да кандидатстваш за апелативен трябва да направиш 3 години като окръжен и тогава.Целта беше и да се спрат младшите назначени за редови в нежелани райони три години да прослужат поне там и тогава, защото младши съдия е различна длъжност от районен съдия.Между другото доста ракети с 1-2 години стаж на едно ниво отиваха на следващото.
Но е изключително тъпо ако си бил 10 години прокурор на районно ниво и станеш районен съдия, три години да не можеш да кандидатстваш за каквото и да е повишение, вкл. и прокурор в ОП ако реши някой да се върне.Действително в длъжностите по чл.163 ЗСВ пише че са съдия в окръжен съд, съдия в административен съд, съдия в специализирания съд, съдия във военен съд.Излиза че ако станеш съдия в специализирания съд, после три години не можеш да кандидатстваш нито за административен, нито за окръжен!
В пък финалния завършек говори за вече абсолютно превратно тълкуване на разпоредбата, което 100% на колегията още ще падне, да не говорим във ВАС.Може и аз да не съм ги разбрал правилно, но май излиза, че ако си бил 10 години съдия на районно ниво във Варна и се преместиш на районно ниво в Бургас три години не може да кандидатстваш, което незаконосъобразно тъй като районен съдия е една и съща длъжност на всякъде!Няма съдия в РС-Кула и съдия в РС-Средец като отделни длъжности в ЗСВ.
5
Така е то
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 19:03
34
-3
и така трябва да бъде.

АМИН
6
Пифа
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 19:14
52
-6
Една хубава новина от дена.
Лошото е че много от бившето ВСС минаха през мрежата...
7
666
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 19:30
49
-13
Итова няма и качества за съдия.
8
Калин Калпакчиев
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 20:06
14
-4
:)))))
9
Питър
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 20:24
18
-1
Кои ли са фаворитите ?
10
Митко
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 21:37
43
-2
Милке, Мулке,кaквa я мислехме - кaквa стaнa.....
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно