Камелия Касабова:
В политиката има твърде много говорене и омраза

Госпожо Касабова, кое повече ви липсва – репортерството в радиото, адвокатството, арбитража или... нещо друго?.

Животът е развитие. Професионалният –  - също. Аз никога не съм се задържала дълго време на едно място, защото в професионален план винаги съм усещала предизвикателствата на утрешния ден. Нищо от това, което изброихте, не ми липсва, тъй като става дума за отделни кратки етапи от моя живот. Всъщност това, което е центъръта и което поддържа духа ми жив, е научното творчество и преподаването. Нещо, което аз никога не съм загърбвала през всичките тези години и което съпътства и политическата ми кариера. Така че, ако трябва да поставя някакъв вододел, от едната страна за мен е репортерството, а от другата страна – юридическата практика. Аз и в момента правораздавам като арбитър. Но това по никакъв начин не влиза в конфликт с битието ми на политик и народен представител.  


Значи имате реална представа какво е качеството на законите, които приемате?
Може да ви прозвучи популистко, но и преди да вляза в парламента, и сега – след два депутатски мандата –  - аз не съм доволна от качеството на законодателния продукт, който излиза от Народното събрание. Даже си спомням едно от посланията, които ние, – юристите, - имахме преди осем години: законите да бъдат толкова съвършени, колкото подобава на един истински парламент. Това наше послание обаче остана по-скоро в сферата на пожеланията, защото хармонизирането на българското право с европейското законодателство се оказа... къртовска работа, която трябваше да бъде свършена за изключително кратки срокове. За сметка на качеството и мечтаното от нас съвършенство, разбира се. Трябва да ви кажа, че в рамките на последните четири години Народното събрание гласува над 650 законодателни акта. Вярно, много от тях са приети с цел транспониране на европейското законодателство, а друга част са изменителни закони. Мисля си обаче, че има и знакови закони, с които депутатите в 40-ото Народно събрание могат да се гордеят.

И кои са тези закони?
Например това са Законът за културното наследство, за меценатството ... Искрено се надявам до края на мандата да бъдат приети и други два знакови нормативни акта, от които България се нуждае: Законът за референдумите, който все още среща много голяма съпротива, и новият Семеенйният кодекс.  

А от кои закони изпитвате чувство на... неудобство, да речем?
Новият Гражданскопроцесуален кодекс Граждански процесуален кодекс, например, създава сериозно напрежение в съдилищата.

Но нали проектъта за нов ГПК бе подложен на истинско обществено обсъждане? И то не за месец-два, а в продължение на три-четири години? Нима членовете на работната група и депутатите от Комисията по правни въпроси не се съобразиха с нито една от препоръките на юридическата гилдия?
Наистина много работа се хвърли и само времето ще покаже дали тя е успешна. Поне засега обаче, стане ли дума за прилагането на новия ГПК, откъм съдилищата се чуват предимно критики.
Другият пример, който искам да дам, е с независимия Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Всички помним, че тази конституционна промяна бе посрещната на нож, като най-често споменаваният аргумент "пПротив" бе, че това било приумица и че такова "нещо" имало само в Израел. Времето обаче показа, че нашето решение е правилно и в последния доклад на Европейската комисия това, което бе отчетено като напредък, бе именно работата на Инспектората към ВСС – като проверки на магистратите, като предложения за санкции и поощрения.


Заради обективната некомпетентност на колегите си ли депутатите продължават да гласуват с чужди карти?
Моралът е доброволно състояние и той не може да бъде упражняван насилствено. Ако един народен представител не е на мястото си и няма съзнанието, че трябва добросъвестно да изпълнява това свое основно задължение, каквито и мерки да предприеме председателството на парламента, нищо няма да се получи. Аз мисля, че в рамките на този мандат ние успяхме да ограничим тази порочна практика и да оптимизираме работата на Народното събрание.

Какво имате предвид?
Преди около две години, чрез промени в конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, бяха въведени задължителните часове и за гласуване – в четвъртък от 9 до 11 часа, и за провеждане на пленарни заседания, без да е необходим кворум. По този начин се лимитира възможността за гласуване с чужди карти, което често се правеше, когато работата в пленарна зала продължаваше цял ден.

Не смятате ли, че един ден седмично за приемане на закони звучи доста... несериозно?   
Това е една отдавна наложила се практика, включително и на Европейския парламент. Освен това, ако времето в четвъртък не стигне, гласуването продължава и на следващия ден, така че не виждам в случая къде е проблемът.

А по какви причини все още няма Закон за Народното събрание? И защо, за разлика от редица институции и ведомства, то продължава да организира дейността си с правилник?
Първо –  - аз лично не смятам, че е необходим Закон за Народното събрание. Второ – такава е конституционната уредба. И трето – правилникът има силата на нормативен акт, така че няма никакво значение как точно ще се нарича.

Със Закона за предотвратяване на конфликта на интереси как стои въпросът? Защо преди година всички говореха, че Европейската комисия настоява зда приеманетоем на такъв нормативен акт, а днес – когато той вече е факт, изведнъж се оказа, че не билое толкова задължително?
Вярно е, че Законът за предотвратяване на конфликта на интереси разбуни много духовете. Действително в много европейски държави такъв закон няма. Аз обаче смятам, че на нас той ни е необходим, защото шуробаджанащината в България е взела застрашителни размери. И ако този закон успее поне да дисциплинира политическото представителство, ползата ще е голяма.

А защо трябваше да го ремонтирате веднага, след като го гласувахте на второ четене?
Защото изискванията за попълване на декларациите създаваха неяснота. Примерно, в тях, наред с всичко останало, трябваше да описваме и лицата, с които се намираме в партийна зависимост. Нали се сещате, че ако тръгне да попълва подобна декларация, всеки депутат, министър или областен управител ще бъде задължен да "опише" всички членове на собствената си партия?

Вашето положение би било още по-тежко, защото ще трябва да опишете и членската маса на коалиционните си партньори... Всъщност, г-жо Касабова, вие бяхте заместник-председател и на 39-ото Народно събрание. Съумя ли то да приведе българското законодателство в съответствие с европейските изисквания?   
В много голяма степен –  - да. След като България стана пълноправен член на Европейския съюз...

По силата на каква логика тогава от две години насам Брюксел все ни се кара? И как смятате, на какво се дължат европейските критики – на недоизпипаните закони или на тяхното прилагане?  
От години, когато нещо не върви, хората са свикнали да се събират пред Народното събрание – от   некачественото сирене, през земеделските субсидии и до всякакви други проблеми. Има неразбиране за компетенциитетностите на различните власти. От друга страна съвсем разбираеми са високите изисквания на хората към пряко избраните им представители във властта.

Е, на 16 март протестиращите полицаи ви подминаха, но и те не спряха там, където трябваше – пред Министерския съвет...
Според мен Брюксел ни критикува основно заради изпълнителната власт. За никого не бе тайна, че България, Румъния и останалите млади демокрации влизаме в ЕС със съответните проблеми –  - в съдебната система, в капацитета на администрацията, по високите етажи на властта. Разбира се, за решаването на тези проблеми трябваше и законодателна инициатива, но, ако трябва да бъда конкретна, примерно – замразяването на еврофондовете – причините са много далеч от Народното събрание.

Добре, нека сменим темата. Как оценявате поведението на управляващата коалиция в рамките на парламента?  
Дълго коментирана и много трудна тема. През цялото това време коалицията живееше със своето вътрешно напрежение. НДСВ не рядко имаше основание да недоволства от един или друг ход на партньорите. Така или иначе обаче коалицията изпълни основните си задачи –  - България влезе в Европейския съюз, осигури относителна политическа и икономическа стабилност в условията на световната финансова криза и направи възможен плавния преход към следващите парламентарни избори.

Като стана дума за избори, какво смятате, че ще се случи след три-четири месеца?
Трудно ми е да предвидя какво точно ще се случи. За разлика от 2005 г. днес политическото пространство е много по-неясно структурирано, така че ще има доста изненади. Аз смятам обаче, че "Коалиция за България" и ДПС допуснаха голяма грешка, като отхвърлиха предложението на НДСВ за провеждане на изборите за национален и европейски парламент в един ден. Ако тази идея бе станала факт, и разходите щяха да са по-малки, и избирателната активност щеше да е по-висока, и политическото представителство в следващия парламент щеше да е по-широко.   

Не смятате ли, че ако в 41-ото Народно събрание влязат депутати от 15 партии, да речем, съставянето на кабинета ще се проточи поне половин година?
Известно е, че в условията на криза едно широко коалиционно правителство   управлява по-леко, защото мерките, които то   предприема,   са много по-популярни.

Доколкото си спомням, изборите за Европейски парламент ще бъдат на 7 юни, а изборите за 41-ото Народно събрание не могат да бъдат преди 25 юни, когато изтича мандатъта. Как тогава формулата две в едно щеше да бъде изпълнена?
Ако проектът бе минал, Народното събрание даваше мандат на президента да насрочи националния вот преди 25 юни. И то без да говорим за предсрочно прекратяване на мандата на Народното събрание. Това означава, че сегашният парламент изкарва пълния си мандат, а новоизбраните депутати и министри поемат властта в движение. Във всички парламентарни демокрации такива избори се произвеждат 15–-20 дни преди изтичането на мандата на предходния парламент и затова при тях няма нито един ден безвластие. Няма и правителство, което четири, пет или повече седмици управлява без парламентарен контрол и прави – едва ли не – каквото си поиска.  

Как искате ДПС да ви подкрепи, след като формулата "две в едно" ще отреже т. нар. изборни туристи? Нали цяла Европа щеше да ни гледа на кръв, ако 200 000 души, живеещи в държава извън ЕС, дойдат и гласуват за европарламент?
Със сигурност съпротивата на единия ни коалиционен партньор е точно поради тази причина, защото ние вероятно щяхме да въведем принципа за уседналост и по отношение на изборите за национален парламент.

А какво мислите за мажоритарния вот? Смятате ли, че тази система наистина ще пресече купуването на гласове?
Според мен българската избирателна и политическа система се нуждае от усъвършенстване. НДСВ не се плаши от мажоритарни избори, но те също крият определени рискове. Аз лично не смятам, че мажоритарният вот е панацея срещу купуването на гласове. Всъщност... споделям напълно възгледите на Джеръми Паксман Джеръми Паксман, залегнали в известнатаия  му книгароман "Политическото животно", според който мажоритарни избори няма. Просто няма мажоритарно избрана личност, ако не е подкрепена от мощна политическа партия или коалиция.

А вие накъде ще поемете след три месеца?
Честно да ви кажа, нямам проблеми както с настоящето, така и с бъдещето. През всичките тези години, откакто съм в политиката, аз не съм преставала да преподавам в Софийския университет. Всяка година обучавам около 200 млади хора по търговско право и този ангажимент е достатъчен, за да осмисли делника ми.    Наред с това аз не съм спирала да се занимавам с научни изследвания...

Мисълта ми беше дали ще се кандидатирате за депутат и в 41-ото Народно събрание. Или имате намерение да "прескочите" за малко в изпълнителната власт, където да претворите в дела законодателния си опит?
Вижте, осем години са достатъчно дълъг период, за да осъзнае човек, че и политиката има нужда от нови лица.   Едновременно с това обаче има моменти, когато трябва да се бориш не за себе си, а за каузата на партията си. А аз дължа това на НДСВ.

Все пак, ако се отвори подобна възможност, министър на какво бихте станала?  
Да съм министър на самата себе си, и това ми е напълно достатъчно.

Има ли нещо, което бихте си пожелала на изпроводяк?
В политиката има твърде много говорене, твърде много омраза и твърде малко "харесване". Ще ми се през следващите четири години това съотношение да бъде променено. Да има повече работа, повече позитивизъм и по-малко омраза.

 

 


 

 


 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
****************
|
нерегистриран
03 май 2012, 13:49
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно